Text Box: Obiective

Obiectivul general

Text Box: Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne, precum şi maximizarea acestei eficienţe funcţie de caracteristicile consumatorului. Acest laborator experimental va permite de asemenea creşterea capacității de CDI, în domeniul energiilor alternative, a entităților de cercetare din clusterul TREC-Transylvania Energy Cluster, susţinând totodată capacitatea firmelor din cluster de creştere a competivităţii şi productivităţii pe baze inovative.

Obiectivele specifice

1. Creșterea capacității de CDI a entităților de cercetare din Nord-Vestul Romaniei (Cluj-Napoca) în domeniul energetic prin garantarea accesului la date reale de monitorizare și la infrastructura de cercetare creată în noul laborator de testare din cadrul Cluj Innovation Park;

2. Inițierea de proiecte de cercetare aplicativă şi inovare, la nivel național și internațional, cu participarea membrilor clusterului TREC precum și a partenerilor internaționali ai clusterului;

3. Promovarea activităților de CDI în domenii trans-sectoriale a Cluj Innovation Park, prin asocierea pe parte științifică cu clusterul TREC respectiv entitățile de cercetare din cluster (institute de cercetare, universităţi, producători de energie regenerabilă, firme din domeniu);

4. Inițierea unui proiect pilot de producție/consum sustenabil și eficient a energiei produse din surse regenerabile. Aceasta poate permite introducerea municipiului Cluj–Napoca în conceptul de oraș inteligent, prin posibilitatea implementării rezultatelor proiectului în mai multe zone de interes din oraș sau împrejurimi;

5. Protecția mediului înconjurător prin producerea de energie verde din resurse regenerabile și curate precum și promovarea activităţilor de CDI în acest domeniu.

Text Box: Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020