ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE CLUSTER TREC

 

În cadrul Adunărilor generale şi informale avute cu membrii clusterului TREC li s-a prezentat acestora  activitatea echipei executive a Clusterului TREC pe anul 2016.

De asemenea le-au fost aduse la cunoştinţă posibilităţi de aplicare la programe şi call-uri de tip Horizon 2020 şi Danube Interreg şi identificare de parteneri naţionali şi internaţionali cu care să se formeze consorţii în acest sens. Au fost făcute şi supuse spre consultare propuneri şi idei de proiecte şi colaborări pentru anul 2017 în cadrul clusterului şi cu parteneri externi.

Membrilor clusterului li s-a prezentat posibilitatea de a participa cu standuri de prezentare şi promovare a firmelor lor, în cadrul work-shopului de energie regenerabilă organizat de INCDTIM Cluj-Napoca în cadrul conferinţei PIM 2017.

Clusterul TREC, împreună cu consorţiul clusterelor din Transilvania va organiza evenimentul de match-making din cadrul Conferinţei Open Innovation 2.0 în cadrul căreia se vor realiza întâlniri între membrii clusterului şi firme din domeniu în vederea stabilirii de cooperări viitoare.

 

AGA TREC 15.03.2017

COMUNICATE

Newsletter 3

Text Box: Newsletter
Text Box: Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Newsletter 1

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

În data de 29 iunie 2017 a avut loc Adunarea generală a membrilor Clusterului TREC cu următoarea ordine de zi:

- Alegeri pentru executivul Clusterului TREC: Președinte, director executiv și Manager de programe. A fost aleasă în unanimitate aceeași echipă executivă: Președinte: Dr. Ing. Adrian Bot, Director Executiv: Alexandra Stoica și Manager de Programe: Dr. Oana Raita;  

- S-au prezentat membrilor noi posibilități de a-și promova companiile, în cadrul evenimentelor viitoare la care clusterul TREC va fi partener.

În data de 12 iunie, Clusterul TREC, împreună cu consorţiul clusterelor din Transilvania a organizat evenimentul de match-making din cadrul Conferinţei Open Innovation 2.0 în cadrul căruia au avut loc întâlniri de business între membrii clusterului şi firme din domeniu în vederea stabilirii de cooperări viitoare.

În data de 26 iunie 2017 s-a organizat Workshop de lucru cu membrii rețelei TREC Donau atât în vederea perfectării propunerii de proiect Horizon 2020 cât și a întăririi relațiilor de cooperare internațională a membrilor Clusterului.

Newsletter 2

INCDTIM ANUNŢĂ ÎNCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “CLUSTER INOVATIV PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE PILOT ÎN ENERGII ALTERNATIVE – CITAT-E”

 

Dat fiind obiectivul primar de a crea un laborator de cercetare pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice moderne și instalații eoliene, proiectul, se încadrează în trendul de cercetare existent acum la nivel național și European, este integrat cu succes în cadrul infrastructurii instituționale a Clusterului TREC. Astfel, proiectul deschide noi porți spre cooperare între membrii clusterului prin implementarea unui parc experimental de cercetare care să demonstreze beneficiile producerii de energie alternativă mixtă, în condiții reale de climă în zona de Nord-Vest a României. Acest parc va da posibilitatea agenților economici să se convingă de faptul că energia regenerabilă, curată produsă cu echipamente adecvate şi consumată în mod eficient, este o alternativă extrem de viabilă la energia clasică, sporind astfel atractivitatea investitorilor în acest domeniu de viitor.

În termeni practici, acest parc științific experimental mixt va fi primul de acest fel în zona de Nord-Vest a României, care încearcă să crească eficiența energetică și să încurajeze consumul descentralizat de energie produsă din surse regenerabile. În timpul derulării proiectului se vor găsi cele mai bune soluții de amplasament, respectiv de mix (solar+eolian) pentru a obține maxim de eficiență în condițiile de climă şi zonă date.

Proiectul prezintă un model de management energetic descentralizat, care poate fi implementat pe scară largă, promovând astfel ideea de comunități de dimensiuni mici/medii, independente energetic, concept care va conduce la implementarea acestor tehnologiilor de producție a energiilor regenerabile, la scară largă.

Newsletter 4

IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI CLUSTER INOVATIV PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE PILOT ÎN ENERGII ALTERNATIVE

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca, în parteneriat cu compania Cluj Innovation Park, a început implementarea proiectului Clusterul Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energii Alternative - CITAT-E în Dealul Lomb din Cluj.

Prin acest proiect se crează un laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice și instalații eoliene moderne, dar și maximizarea acestei eficiențe funcție de caracteristicile consumatorului. Acest laborator experimental va permite creșterea capacității de CDI, în domeniul energiilor alternative, a entităților de cercetare din clusterul TREC – Transylvania Energy Cluster, susținând totodată capacitatea firmelor membre ale clusterului de creștere a competitivității și productivității pe baze inovative.

Pînă în prezent, echipa de implementare a proiectului a  stabilit detaliile tehnice pentru începerea procedurii de achiziție publică și a inițiat demersurile pentru documentația urbanistică și obținerea Autorizației de Construire. De asemenea, au fost solicitate cereri de ofertă de la diverși furnizori, s-au elaborat Caietele de Sarcini și au fost organizate evenimente pentru atragerea de noi membri, din România, dar și din alte țări, în acest cluster. Totodată, proiectul a început să fie promovat prin mai multe acțiuni de informare (materiale print, site etc.).

Newsletter 5

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CLUSTERULUI TREC

 

În cadrul activității de animare a clusterului TREC s-a participat la o serie de evenimente în care Clusterul a fost promovat și unde s-au căutat modalități de colaborare viitoare, după cum urmează:

 - În perioada 13-14 Septembrie s-a participat la Evenimentul de matchmaking organizat de European Cluster Paltform, în Salonic, Grecia. În cadrul acestui eveniment au avut loc întâlniri directe cu participanții la eveniment, cu care am stabilit viitoare colaborări atât pe parte științifică cu INCDTIM, cât și cu Clusterul TREC pe viitoare propuneri de proiecte în cadrul Programelor europene.

 - În cadrul Conferinței PIM, organizate de INCDTIM în perioada 27-29 septembrie 2017 a fost prezentat posterul cu titlul “Innovative Cluster for Pilot Technology în Alternative Energy”, în care am prezentat proiectul CITAT-E  (atașat poster); În data de 11.10.2017 s-a participat la workshopul „Sprijinirea companiilor și Clusterelor la procesul de specializare inteligentă” organizat de către ADR NV, în cadrul căruia s-a discutat strategia de specializare inteligentă a regiunii (RIS 3), cu evidențierea domeniilor prioritare de specializare;

 - În perioada 18-20.10.2017 s-a participat la conferința “Central Eastern European Sustainable Energy Network”, la Praga, Cehia, în cadrul proiectului PANEL 50, care presupune maparea din punct de vedere energetic a Europei.

 - În cadrul Workshopul-ui bilateral științific româno–coreean, organizat de către  INCDTIM și Cluster TREC au avut loc, pe parcursul celor două zile de activitate,  ateliere cu prezentări științifice ale cercetătorilor români și coreeni, în domeniile energiilor regenerabile, a sistemelor și soluțiilor revoluționare off grid, a standardizărilor în domeniul energiilor regenerabile și al soluțiilor inovative de eficiență energetică în procesele economice. S-au prezentat, în cadrul acestui workshop, Proiectul CITAT-E și membrii clusterului TREC. 

 - În data de 2.11.2017 s-a participat la  întâlnirea de lansare a unei inițiative comune în vederea elaborării Strategiei de Smart City a orașului Cluj-Napoca.

 - În data de 15.11. 2017 s-a participat la un atelier de lucru organziat de către Ministerul Economiei, pe tema dezvoltării strategiei de politici industriale a României “Dezbatere privind documentul de politică industrială a României, Atelier de lucru dedicat Regiunii N-V”.

 - În perioada 22-23.11.2017, la invitația Asociației Române a Clusterelor – CLUSTERO, s-a participat la București, la cea de-a 6-a conferință națională a Clusterelor. În cadrul conferinței s-au dezbătut tematici actuale și de mare interes pentru activitatea cotidiană a clusterelor, ca de exemplu: “Clusters in international context”, “Smart Clusters”, “Clusters and Global Value Chains”, “Business driven innovation”. De asemenea, conferința a avut și un eveniment de brokeraj și întâlniri de business pentru stabilirea de contacte. Deosebit de utile au fost întâlnirile bilaterale cu reprezentanții ESCA (European Secretariat for Clusters Analisys), Dl. Thomas Laemmer Gump și Dna. Lucia Seel – în vederea upgradării certificării de tip BRONZE pe care Clusterul TREC o are și trecerea la certificare SILVER, în ianuarie 2018;

 - În perioada 29.10-01.12.2017 s-a participat la conferința” SET Plan – The 10th Year Aniversary & Central European Energy Conference” la Bratislava, Slovacia. Această Conferință s-a organizat de către Comisia Europeană, în vederea elaborării strategiei energetice a Europei. În cadrul sesiunilor paralele la care s-a participat, s-a promovat Clusterul TREC și s-a prezentat proiectul CITAT-E, cu importanță majoră în replicarea rezultatelor acestuia în zonele cu deficit energetic.

 - Totodată s-a finalizat pagina web a Clusterului TREC, care va fi actualizată periodic cu activitățile membrilor, evenimente la care se va participa și rezultatele obținute.

Newsletter 6

CERTIFICARE SILVER PENTRU CLUSTERUL TREC

 

În perioada lunilor decembrie 2017-februarie 2018 în cadrul activităţilor de exploatare a clusterului TREC, în afara activităţilor uzuale de întâlniri directe şi atragere noi membrii, participări la evenimente ştiinţifice şi de matchmaking, a avut loc pregătirea documentaţiei şi a interviului pentru acordarea medaliei de argint în excelenţă de cluster.

În acest sens, executivul clusterului TREC format din Preşedinte, Director executiv şi Manager de programe au susţinut în decursul a două zile 10-11 ianuarie 2018 un interviu cu reprezentanta Secretariatului European de Analiza Clusterelor, D-na Lucia Seel.

În urma evaluării, la doar doi ani şi jumătate de la constituirea legală ca şi ONG a clusterului TREC, executivul clusterului a dovedit excelenţă şi competenţe ridicate şi a primit această certificare.

Este o recunoaştere deosebită a meritelor şi a muncii depuse până în prezent care ne face să continuăm activităţile începute şi să ajutăm companiile membre să inoveze şi să devină competitive pe piaţa naţională şi internaţională.

Newsletter 7

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A CLUSTERELOR EU-ASIA GATEWAY

 

În perioada lunilor martie 2018-mai 2018 în cadrul activităților de exploatare a clusterului TREC,  in afara activitatilor uzuale de intalniri directe si atragere noi membrii, s-a participat la o misiune economica de anvergura in Iordania la invitatia Casei Regale a Romaniei.

In acest sens, executivul clusterului TREC format din Director executiv si Manager de   programe au sustinut in decursul a doua zile intalniri cu reprezentanti ai unor companii energetice din Iordania si au stabilit modalitati viitoare de colaborare.

In 8-10 mai 2018, Clusterul TREC a fost partener in organizarea Targului International de Energie de la Bucuresti si a avut stand propriu de prezentare in cadrul Targului unde au fost impartie promotionale cu clusterul si a fost facuta o promovare a membrilor clusterului.

In 17-18 Mai 2018 a avut loc la Cluj Conferinta Internationala a Clusterelor EU-Asia Gateway. In cadrul acesteia, Clusterul TREC a organizat un workshop de energie “Latest evolution and existing chalenges: Adresing energy poverty”.In cadrul acestuia au avut loc prezentari ale speakerilor invitati si s-a facut o internationalizare a membrilor clusterului prin impartirea de materiale promotionale.

Totodata, pe data de 18 mai 2018 -  s-a participat la evenimentul de B2B match-making unde au avut loc intalniri directe cu companii din domeniul de interes pentru stabilirea unor colaborari viitoare.

În cadrul activităȚii de animare a clusterului TREC s-a participat la o serie de evenimente
în care Clusterul a fost promovat Și unde s-au căutat modalităȚi de colaborare viitoare

 

- În data de 05.06.2018, în cadrul participării la seminarul mai sus arătat, au avut loc discuții cu reprezentantul firmei Electrolux, căruia i-au fost prezentate oportunitățile oferite de Cluster și de aderarea la o astfel de organizație

- În data de 05.06.2018 a avut loc o întâlnire cu firma Best Smart Consulting, în vederea promovării Clusterului  TREC;

- În data de 09.07.2018 a avut loc întâlnirea cu administratorul societății SEEI Tehnology, domnul Spermezan Dumitru Ioan, cu care s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Cluster și posibilitățile de aderare la Cluster (Anexat Procesul-Verbal nr. 120/09.07.2018). În urma discuțiilor purtate, societatea Seei Tehnology SRL a aderat la clusterul TREC;

- Au avut loc întâlniri directe în scopul atragerii de noi membri în cluster cu: administratorul societății Lido Dunca SRL, domnul Chesa Cătălin; cu administratorul societății BIF & BIA SRL, doamna Bilt Floare; cu administratorul societății Bakos Food Expres SRL - doamna Bakos Angela; cu administratorul societății Firstgal Prodcom SRL -  domnul Galan Silviu; cu administratorul societății Zigurat SRL – domnul Călin Lupu; cu reprezentantul societății Com-Lup SRL - doamna Archiudean Anuța. Cu aceștia s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Clusterul TREC și posibilități de aderare la Cluster;

- În data de 02.08.2018 s-a participat la întâlnirea cu reprezentantul I.I. Roșca Bogdan Ștefan cu care s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Cluster și posibilități de aderare la Cluster și posibilități de colaborare;

- În data de 08.08.2018 a avut loc întâlnirea cu reprezentantul societății SC For people SRL, domnul Alexandru STAN,  cu care s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Clusterul TREC și posibilități de aderare la Cluster;

- În data de 09.08.2018 a avut loc întâlnirea  cu administratorul societății Lara Media Production SRL, doamna Laura Călugăr, cu care s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Clusterul TREC și posibilități de aderare la Cluster;

În cadrul activității de animare s-a participat de asemenea, la o serie de evenimente în care Clusterul TREC a fost promovat și unde s-au căutat modalități de colaborare viitoare după cum urmează:

- În data de 05 Iunie 2018 s-a participat la întâlnirea de follow-up pe Conferința clusterelor, în care s-a discutat despre companiile care au fost prezente și colaborările care pot fi create;

- În data de 05 Iunie 2018 s-a participat la seminarul de informare privind accesarea fondurilor europene alocate prin POIM 2014-2020, Axa prioritară 6, destinate îmbunătățirii eficienței energetice în industrie/sectorul privat și creșterii utilizării surselor regenerabile de energie, susținut de Ministerul Fondurilor Europene, la inițiativa AM POIM și cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI).  În cadrul acestei prezentări s-a urmărit intensificarea utilizării resurselor regenerabile locale de energie, creșterii eficienței energetice la marii consumatori industriali și stimulării realizării sau modernizării centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență, în cadrul societăților comerciale din industrie,  prin accesare de fonduri pe axa prioritară 6, și anume obiectivul 6.1, obiectivul 6.2 și obiectivul 6.3 (grupuri țintă, beneficiari eligibili, cheltuieli eligibile, elemente tehnice și economice pentru cei care doresc să aplice pe aceste obiective). Aceste informații  au fost comunicate firmelor membre ale Clusterului;

- În data de 07.06.2018 s-a participat la evenimentul organizat de Instituția Prefectului Cluj, la CARAVANA SMART CITY- Expertiza Cluj Smart City, unde au fost prezentate soluții moderne energy, de accelerare a proiectelor Smart City și de finanțare a proiectelor Smart City;

- În data de 12 iunie 2018 echipa de implementare a participat la evenimentul organizat de ADR-NV, la “Reuniune de lucru Smart Cities – Cluj-Napoca;

- În perioada 21-24 Iunie 2018 s-a participat la Conferința EUROPEAN YOUTH FRIENDLY CITIES CONFERENCE. Acest eveniment s-a desfășurat pe parcursul a două zile, în care a fost dezbătută și problematica energiilor regenerabile și a impactului acestora asupra dezvoltării și promovării unui Smart City; acest eveniment a constituit un prilej de a lua contact cu un număr mare de entități cărora le-au fost prezentate direcțiile de acțiune ale Clusterului, cu o accentuare asupra acelor activități care ar putea fi dezvoltate în parteneriat;

- În data de 11 iulie 2018 s-a participat la Liberty Technology Park, la Conferința bilaterală de cooperare România Moldova - cu dezbateri despre industria IT și clădirile sustenabile;

- În perioada 9-14 iulie 2018 s-a participat la Constanța, la International Balkan workshop on Applied Physics” unde a avut loc o prezentare poster despre proiect și activitățile derulate în cadrul acestuia (atașat poster).Totodată, în cadrul workshopului organizat s-au purtat discuții cu Steve Hayden, reprezentantul companiei Clear Sustenability din Marea Britanie, referitoare la posibilități viitoare de cooperare și proiecte de internaționalizare pentru membrii clusterului;

- În perioada 22-25 iulie 2018 s-a participat la Roma, la conferința și workshopul “ICREWE 2018 – International Conference on Renewable Energy and Wind Engineering” unde au avut loc prezentări orale despre clusterul TREC și unde s-a prezentat pe larg proiectul și obiectivele acestuia. Totodată, în cadrul workshopului organizat în cadrul conferinței s-au purtat discuții directe cu participanții unde s-au vizat posibilități de colaborare în cadrul proiectelor viitoare.

Newsletter 8

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

-În data de 04.09.2018 s-a participat la USAMV ( Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca) la o intalnire intre reprezentanti ai Consortiului Clusterelor din Transylvania – Agrotransilvania Cluster ( Dl Felix Arion), Clusterul Turism Transilvan ( Dna Stefana Ilea Cazan) si Transylvania Energy Cluster ( Dna Alexandra Stoica) – cu reprezentanti ai City Council Columbia, University of South Carolina – in vederea stabilirii unei colaborari bilaterale pe tema START UP urilor si participarea acestor reprezentanti US la Conferinta Consortiului Clusterelor din Transilvania din septembrie 2019 –cu delegare de speakeri cu tematici de START UP.

-În data de 28.09.2018 s-a participat la intalnirea organizata de forumul German de la Cluj-Napoca cu ocazia deschiderii biroului permanent al acestuia in vederea cresterii cooperarii internationale cu firmele romanesti.

-În data de 05.10.2018 s-a participat la intalnirea cu reprezentantul Comisiei Europene. Dl. Karl McFaul in vederea stabilirii modalitatilor de cooperare si organizarii celei de-a doua editii a Cluj Innovation Camp.)

-În data de 05.10.2018 s-a participat la evenimentul DWNT StartUpTag 2018. Acest eveniment a fost organizat de Intertrust Consulting, și a presupus vizita unei delegații de investitori germani și o sesiune de pitching a ideilor de afaceri din partea unor start-up-uri clujene. În discuțiile cu delegația germană am creionat o viitoare colaborare cu aceștia în vederea finanțării unor afaceri în Regiunea de Nord-Vest și în sectorul energetic.

-În perioada 6-10 Octombrie 2018 s-a participat la târgul Expo Real de la Munich, acesta fiind cel mai mare târg de investiții din Europa care acoperă o suprafață de expunere de 60.000 mp și a atras: peste 44.000 de vizitatori din peste 72 de țări și 2000 de companii și instituții expozante din 41 de țări. Acest eveniment a constituit un prilej de a lua contact cu un numar mare de entități ce își au domeniul de activitate în producerea de energie regenerabilă si a echipamentelor dedicate.

-În perioada 20-25 Octombrie 2018 s-a participat la Conferința Offshore Energy 2018, acest eveniment a reunit la Amsterdam peste 550 de expozanți și peste 10 000 de vizitatori unici. În plus, au fost organizate o serie de conferințe și evenimente secundare avand ca subiect principal politici, echipamente și inițiative în domeniul energiei. Majoritatea persoanelor cu care am luat contact sunt investitori în domeniul eneregiei interesați să își caute parteneri in Europa, motiv pentru care, le-am prezentat obiectivele Clusterului TREC precum si posibilitatile de colaborare.

-În perioada 24-29.10.2018 s-a participat la TRAINING- Yoth as an engine for local youth development: designing, developing and and evaluating local youth actions, în Braga, Portugalia.

-In perioada 27-28 Octombrie s-a participat la Cluj Innovation Camp organizat de catre Primaria Cluj Si ARIES Transilvania. In cadrul acestui eveniment am facut parte din grupul de lucru “Cluj Manifesto 2018” in cadrul caruia, impreuna cu specialisti internationali in inovare, am adus contributii la strategia de inovare a municipiului Cluj pentru urmatorii ani.

-În perioada 29.10-3.11.2018 s-a participat la al doilea Workshop “Green Energy” la institutul partener din Korea de Sud. In cadrul delegatiei am participat si la targul international de energie si am intarit relatiile de cooperare ale instititului cu partenerii Coreeni. Ne propunem implementarea solutiilor dezvoltate de catre acestia si in zona noastra si totodata sa deschidem noi directii de cercetare in parteneriat cu acestia.

-În perioada 13-17.11.2018 s-a participat la Conferința Co-working Europe 2018, în Amsterdam, Olanda.

-În  perioada 14-15 Noiembrie s-a efectuat o deplasare la Chisinau, unde a avut loc o intalnire bilaterala cu reprezentantii companiei IT STARNET, in vederea implementarii de solutii sustenabile si eficiente energetic in cadrul cladirilor pe care reprezentantii companiei STARNET urmeaza sa le implementeze in cadrul parcului logistic si Technologic DIGITAL PARK Chisinau.

Newsletter 9

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

În această etapă de derulare a proiectului, s-a participat la următoarele evenimente importante pentru a promova membrii clusterului TREC și a stabili noi modalități de colaborare viitoare:

-În data de 05.12.2018 s-a participat la evenimentul organizat de ADR-NV împreună cu European Entreprises network. În cadrul acestuia s-au prezentat povești de succes obținute de către reprezentanții mediului de business și cercetare din Transilvania cu ajutorul retelei EEN (proiecte depuse în consorții, participări la evenimente de matchmaking, etc.).

-Participarea în data de 10 decembrie 2018 la “România Inteligentă - consultări la Cluj-Napoca”. Aceste consultări își au menirea de a construi propuneri alternative la politicile publice actuale, să promoveze inițiativele legislative gândite de cei activi în mediul economic și să monitorizeze politicile publice în domeniul competitivității economice. 

-În data de 14 Decembrie s-a participat la evenimentul Clujul Digital – La 100 de ani de la Marea Unire. Scopul acestui eveniment a fost de a interacționa cu reprezentanți ai mediului de afaceri  și de a căuta modalități de transfer tehnologic și de cunoștințe dinspre mediul de cercetare, înspre cel de business.

-În data de 19.12.2018 a avut loc Adunarea generală cluster TREC. În cadrul acestei întâlniri s-a prezentat un raport de activitate al echipei executive pe anul 2018 și totodată intenția de a depune un proiect în cadrul POCU. Întrucât Proiectele de tip POCU implică instruirea capitalului uman, Clusterul TREC dorește să ofere membrilor săi cursuri de instruire utile pentru activitatea proprie. Unul din cursurile cele mai relevante pe care CLUSTERUL TREC își propune să-l organizeze pentru membrii săi, având în vedere marea masă de companii care activează în domeniul electricității, este cel de ELECTRICIAN AUTORIZAT ANRE GRD I, II, III, etc.

-Clusterul TREC împreună cu rețeaua TREC Donau din care face parte va depune un proiect în cadrul Horizon 2020 în aprilie 2019. În data de 20.12. 2018, reprezentatul acestei rețele, Urban Kaiser (Fraunhafer)  a efectuat o vizită la Cluj pentru a avea o întâlnire de lucru în vederea stabilirii cadrului organizațional din această propunere de proiect. Participanții care au reprezentat Clusterul Trec: Oana Raita, Alexandra Stoica, Adela Vădăstreanu, Radu Pop, Adrian Bot.

-Participarea în data de 17 ianuarie 2019 la întâlnirea oamenilor de afaceri membrii ai Clubului Oamenilor de afaceri DWNT (Recepția de Anul Nou DWNT) - networking, întâlniri și discuții cu reprezentanții  mediului antreprenorial clujean și german pentru promovarea proiectelor și activităților derulate în cadrul TREC.

-În data de 23.01.2019 s-a participat la Întâlnirea Consorțiului Clusterelor din Transilvania de Nord. În cadrul acestei întâlniri s-au discutat detalii despre organizarea conferinței clusterelor din acest an care va avea loc în 19-20 Septembrie și va avea ca și tematica principală Start-up-urile și susținerea acestora în procesul de inovare. 

-În perioada 21-23 februarie, managerul de programe al clusterului TREC a participat la un curs de “Managementul inovarii” organizat în cadrul unui program POCU de unul dintre membrii clusterului, Arieș Transilvania. În cadrul acestui curs s-a prezentat cum să realizezi o strategie de inovare de succes și pașii care trebuie urmați pentru a avea succes pe piață. Acest curs va ajuta în a îmbunătăți serviciile oferite de către enitatea de management a clusterului TREC.

Newsletter 10

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

În această etapă de derulare a proiectului, s-a participat la următoarele evenimente importante pentru a promova membrii clusterului TREC și a stabili noi modalități de colaborare viitoare:

- În data de 06.03.2019 s-a participat la o întâlnire cu primarul orașului Tirana, întâlnire facilitată pentru consorțiul “Clusterelor din Transilvania” de către Primaria Cluj-Napoca.

- În perioada 21-24 martie s-a participat la Cluj-Napoca la “Startup Europe Summit”, cel mai important eveniment european dedicat startup-urilor și companiilor inovative. Consorțiul clusterelor din Transilvania a avut stand de prezentare, la care au fost afișate și promoționale ale clusterului TREC. În cadrul acestui eveniment am avut o întâlnire directă cu reprezentanta clusterului SECPRO din Spania, d-na Andrea Sevilla, în vederea stabilirii de cooperări viitoare.

- În data de 25 martie 2019 s-a participat la conferința “COTER”, conferință organizată de comitetul regiunilor, în cadrul căreia se stabilesc direcțiile de finanțare pentru următoarele proiecte finanțate de către Comisia Europeană și se dezbat noi politici de coeziune pentru o Europă mai competitivă și puternică.

- În perioada 17-18 Aprilie s-a participat la București la Târgul Internațional de energie. În cadrul acestui târg, clusterul TREC a avut un stand de prezentare. Totodată, în cadrul Conferinței “Energia solară în România”, ediția a VIII-a am ținut prezentarea cu titlul: “Digitalizarea și provocările industriei energetice”.

- În perioada 14-15 mai s-a participat la București la “Conferința Europeana a Clusterelor”, eveniment organizat sub egida președinției României la UE.

- În data de 16 mai s-a participat la evenimentul organizat de “PRIA” events. Directorul executiv al clusterului TREC a ținut o prezentare despre realizările și obiectivele viitoare ale clusterului TREC în contextul Industriei 4.0.

 - În data de 16.05.2019 s-a participat la  conferința internațională  “Dev Talks” https://www.devtalks.ro/cluj/agenda/ DevTalks Cluj-Napoca reunește profesioniștii IT și aplicațiile acestora în domeniul energiei electrice.

- În  perioada 30.05.2019 -31.05.2019 s-a participat la “Cluj Innovation Days 2019”.

Newsletter 11

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

În această etapă de derulare a proiectului, s-a participat la următoarele evenimente importante pentru a promova membrii clusterului TREC și a stabili noi modalități de colaborare viitoare:

- În perioada 17-19 iunie, s-a participat la Copenhaga, la prima întâlnire din cadrul proiectului Horizon 2020 pe care Institutul l-a câștigat  alături de Arieș Transilvania și Primăria Cluj-Napoca (membrii în clusterul TREC);

 - În perioada 19.06.2019 – 20.06.2019  s-a participat la București, în cadrul Institutului Politehnic București la Conferința “Connect the future of innovation”, în cadrul evenimentului “Innovative Enterprise Week, Bucharest 2019” organizat sub egida UEFISCDI și Comisia Europeană, DG Connect și DG RTD, în cooperare cu Ministerul Cercetării și Inovării și sub egida Președinției române la Consiliul UE;

- Participarea în data de 10 iulie la Cluj Business Days 2019. În cadrul acestui eveniment, reprezentanții clusterului TREC au avut întâlniri cu companii și au participat la workshopuri dedicate dezvoltării intreprinderilor și creșterii competitivității acestora; 

- În perioada 16-19 iulie 2018 s-a participat la Constanța, la Conferința IBWAP. Scopul deplasării  a fost acela de a avea întâlniri directe cu reprezentanți ai institutelor și universităților prezente la eveniment în vederea  creării de  parteneriate și consorții pe proiecte viitoare Horizon 2020, Interreg. Totodată în cadrul sesiunii de energie regenerabilă am avut o prezentare de tip poster unde am prezentat rezultatele obținute atât în cadrul institutului cât și în cadrul proiectului CITAT-E.

- În data de 27.08.2019 s-a participat la o întâlnire cu delegația din Dortmund, Cluj Innovation Park, Cluj-Napoca. Clusterul TREC a fost invitat de către Primăria Cluj-Napoca în vederea explorării eventualele colaborări între firmele clusterului și companii germane.

Newsletter 12

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

În această etapă de derulare a proiectului, s-a participat la următoarele evenimente importante pentru a promova membrii clusterului TREC și a stabili noi modalități de colaborare viitoare:

- În perioada 18-20 septembrie s-a participat la Conferința Internaționala a Clusterelor. În cadrul acestei conferințe, Clusterul TREC a organizat un workshop “RE-start Renewable Energy” în cadrul căruia invitați din domeniu ne-au prezentat proiectele lor și s-au prezentat modalități de finanțare pentru start-up-uri din domeniul energetic. În data de 19 septembrie s-a participat la evenimentul de matchmaking organizat în cadrul conferinței, unde am avut întâlniri directe cu reprezentanți ai unor clustere europene cu care am discutat modalități viitoare de colaborare.

- În perioada 25-27 septembrie s-a participat la Conferința PIM 2019, organizată de INCDTIM. În cadrul acestei conferințe s-a organizat cel de-al treilea workshop bilateral cu partenerii de la Institutul Green Energy din Coreea de Sud. În cadrul acestui eveniment, managerul de programe TREC Oana Raita a avut o prezentare orala cu titlul ”Digitization and challenges of the energy industry”.

- În data de 30 Septembrie 2019 s-a participat la o întâlnire cu o delegație din Dijon, Franța. S-au căutat modalități de colaborare între firmele românești și franceze și a fost prezentat clusterul TREC și proiectul CITAT-E.

- În data de 3 octombrie 2019 s-a participat la evenimentul “Meet the mayor” unde, împreună cu mediul de bussines s-au prezentat proiectele de viitor ale municipalității, proiecte de strategie în care clusterul TREC este implicat.

- În data de 17 Octombrie 2019, la invitația Ministerului Fondurilor Europene, s-a participat la București la evenimentul ”Lecții învățate, bune practici și proiecte inovative finanțate prin POC”. Reprezentanta Clusterului TREC, Oana Raita, a prezentat proiectul CITAT-E. Proiectul nostru a fost ales ca un proiect de succes și un exemplu de bune practici și ne-a fost acordată o Diploma din partea Ministerului Fondurilor Europene.

- În data de 15 Noiembrie 2019 s-a participat la evenimentul organizat de Banca Mondială la Cluj-Napoca. Evenimentul are loc în contextul în care Banca Mondială acordă asistență tehnică județului Cluj pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ). Această întâlnire face parte dintr-o suită de evenimente pe care experții Băncii Mondiale le organizează în luna noiembrie având ca scop identificarea unor soluții concrete pentru reducerea disfuncționalităților rezultate din studiile de fundamentare.

- În perioada 19-21 Noiembrie s-a participat la Copenhaga la al doilea workshop din cadrul proiectului Horizon 2020 pe care INDTIM, alături de Primăria municipiului Cluj-Napoca și Arieș Transilvania, îl are în implementare. Proiectul este axat pe economie circulară și eficiența energetică.

Newsletter 13

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

În aceasta etapă de derulare a proiectului, s-a participat la următoarele evenimente importante pentru a promova membrii clusterului TREC și pentru a stabili noi modalități de colaborare viitoare:

- În data de 12.12.2019 a avut loc Adunarea generală a clusterului TREC în cadrul căreia au fost aprobate aderările noilor membrii și pentru a stabili noi modalități de colaborare viitoare:  s-a votat în unanimitate depunerea de proiect pe următoarea competiție POC – Clustere de inovare.

- În data de 20 decembrie 2019 a avut loc o întâlnire cu David Sabotes reprezentant al clusterului IRC din Spania. S-a discutat despre posibilitatea creării unui consorțiu în vederea depunerii de proiecte pe direcția clustere de excelență la Horizon 2020.

- În perioada 6 ianuarie 2020 - 7 ianuarie 2020, în cadrul unei deplasări la București a avut loc o întâlnire cu reprezentanții SC AUSTING SERV SRL, societate comercială specializată în cursuri de formare profesională în domeniul instalațiilor, care și-a manifestat interesul de aderare la Clusterul TREC - Transylvania Energy Cluster, în vederea colaborării cu societățile prezente în cluster, și pentru a le oferi acestora cursuri de formare în domeniul instalațiilor

- În data de 14 ianuarie 2020 a avut loc o întâlnire cu reprezentantul BREEAM ES, care se ocupă cu certificări clădiri verzi și s-a discutat despre colaborări viitoare și eventuale cursuri de certificare internațională pe care reprezentanții companiilor clusterului TREC le pot accesa

- În data de 16 ianuarie 2020, la invitația comitetului de monitorizare AM- POC s-a participat la de a IX-a reuniune a Comitetului de Monitorizare POC 2014-2020. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat proiectul CITAT-E și rezultatele obținute în prezent. Proiectul nostru a fost ales ca și exemplu de bune practici și un proiect de succes.

- În data de 29 ianuarie 2020 a avut loc lansarea oficială a proiectului REFLOW și prima dezbatere publică. Proiectul CITAT-E va fi folosit ca și model de bune practici pentru economie circulară în municipiul Cluj-Napoca. Au avut loc discuții directe cu participanții români și străini și s-au stabilit modalități viitoare de colaborare

-Pe data de 13 februarie - 14 februarie 2020 în cadrul unei deplasări în București a avut loc o întâlnire cu reprezentanții WHITE STAR REAL ESTATE SRL, dezvoltator imobiliar internațional, care și-a manifestat interesul de aderare la Clusterul TREC - Transylvania Energy Cluster, în vederea colaborării cu societățile prezente în cluster, și pentru a beneficia de expertiza și consilierea firmelor din Clusterul TREC specializate pe domeniile de audit energetic, certificare energetică și certificare clădiri verzi în sisteme internaționale de certificare de tipul BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sau LEED (Leadership în Energy and Environmental Design).

Newsletter 14

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

În această etapă de derulare a proiectului, s-a participat la următoarele evenimente importante pentru a promova membrii clusterului TREC și a stabili noi modalități de colaborare viitoare:

În data de 4.03.2020 – s-a participat la evenimentul “Sesiune interactivă de co-design a misiunii europene pentu – 100 de orașe ecologice până în 2030”. Acest eveniment a fost organizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca și a avut drept scop prezentarea “Pactului ecologic European – Green Deal”. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate activitățile clusterului TREC prin care se dorește să se alinieze noilor cerințe europene referitoare la energia verde și eficiența energetică cu respect pentru protecția mediului.

În data de 05.03.2020 s-a participat la evenimentul “StartupCities Initiative: New EU Innovation Ecosystems – Cluj-Varna Pilot Project”. Acest eveniment a fost organizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca împreună cu Transilvania IT Cluster și a avut intenția de a consolida cooperarea și sinergia dintre ecosistemele regionale, precum și de a încuraja dezvoltarea de soluții inovatoare menite să îmbunătățească bunăstarea cetățenilor. La acest eveniment a participat și doamna Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, educație și tineret care a descris strategia Comisiei Europene în ceea ce privește inovarea și nevoia de a consolida ecosisteme locale. 

În perioada 5-7 martie 2020 s-a participat la evenimentul “Innovation Camp 2020” organizat de către Transilvania IT Cluster și Primăria Cluj-Napoca. Evenimentele de acest tip adună împreună specialiști din diferite domenii care împreună, timp de două zile, găsesc soluții la niște teme date de către organizatori.

În data de 27.03.2020 a avut loc o sesiune online de discuții și dezbateri cu reprezentanții clusterelor din Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord care au avut ca finalitate un document sub forma unui comunicat de presă despre modalitățiile în care se pot sprijini companiile membre să depășească perioada pandemiei de Covid-19 și a stării de urgență. Acest comunicat de presă a fost transmis către CLUSTERO – Asociația clusterelor din România și către Guvernul României.

În data de 14 aprilie 2020, s-a participat la conferința organizată de Energynomics. Spring Cocktail 2020, un eveniment anual în care se dezbat probleme actuale din domeniul energetic și se dau premii celor mai importanți “jucători” din domeniul energetic.

În data de 15 aprilie 2020, s-a participat și s-a susținut o prezentare la conferința online organizată de UEFISCDI pentru proiectul “Cluster inovativ”. Proiectele de acest fel se află la faza finală și fiecare cluster și-a prezentat strategia rezultată în urma activităților proiectului și rezultatele obținute pe parcursul celor 2 ani de derulare.

În datele de 1 și 8 mai 2020 au avut loc întâlniri online cu colegii din Consorțiul Clusterelor în vederea pregătirii propunerii de proiect depusă în cadrul competiției organizate de ADR NV pe domeniul cercetării-inovării și investițiilor în domeniul specializării inteligente. Prin propunerea de proiect, Digital Innovation Hub Transylvania, una din componentele principale ale ideii de proiect își propune dezvoltarea unei platforme digitale care să reprezinte un model de interacțiune, angajament și schimb de valoare între elementele componente, toate aceste elemente fiind bazate pe servicii și tehnologii digitale, și implementarea unor servicii de inovare pentru IMM-uri – care constă în redefinirea afacerilor prin implementarea proceselor de transformare digitală la toate nivelele organizaționale (management, canale de vânzare și comunicare, colectare și administrare date, resurse umane, etc).

În data de 4 mai s-a participat la evenimentul online de matchmaking “Innovation in Environment & Energy & Circular Economy”. Reprezentanta clusterului TREC a avut întâlniri directe cu 5 participanți, reprezentanți de institute și clustere din Germania (2), Italia (1), Canada (1), Grecia (1). S-au stabilit modalități de cooperare viitoare și participări în consorțiu la proiectele Horizon 2020.

În data de 25 mai 2020 s-a participat la webinarul "New training for cluster managers: Cluster4Smart". Evenimentul a fost adresat managerilor de cluster și a constat într-o prezentare a unei  platforme online dezvoltată de proiectul ”Cluster 4 Smart” în cadrul căreia managerii de cluster vor putea lua parte la traininguri online pe diferite direcții de dezvoltare ale unui cluster. Totodată li s-a prezentat acestora oportunitățile și provocările, în domeniul de clusterizare în ceea ce privește finanțările și colaborările între clustere la nivel european. Managerul de programe al Clusterului TREC a început cursurile de training pentru managerii de cluster.

Newsletter 15