Text Box: Contact

Date de contact:

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare

pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM

Str. Donat 67-103, PO 5 Box 700

400293, Cluj-Napoca, România.

www.itim-cj.ro

 

Persoane de contact:

Dr. ing. Adrian BOT Director de proiect 

Tel.: +40 264 58 40 37; Fax: +40 264 42 00 42;

E-mail: adrian.bot@itim-cj.ro

 

Dr. Oana RAITA Responsabil  raportare şi implementare

Tel.: +40 264 58 40 37; Fax: +40 264 42 00 42;

E-mail: oana.raita@itim-cj.ro

Text Box: Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020