Text Box: Echipa

· Directorul de proiect;

· Echipa de management

· Echipa de implementare şi exploatare

din care vor face parte  12 cercetători  specialişti din cadrul INCDTIM şi 6  specialişti din cadrul Clusterului TREC şi Cluj Innovation Park;

Echipa de management

Echipa de implementare si exploatare

Directorul de proiect:

Dr. Ing. Adrian BOT

Text Box: Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Adrian     BOT

Director de proiect

Management general, organizare şi răspundere

Oana       RAITA

Responsabil raportare şi implementare

Întocmire documente de raportare obiective

Alexandra STOICA

Responsabil management tehnic

Conducere implementare tehnică proiect

Alexandru COROIAN

Responsabil management  Cluj Innovation Park

Organizare activităţi la locaţia proiectului

Mircea MIHESTEAN

Responsabil activitatea de achiziții

Intocmire documentaţie şi organizare licitaţii

Diana NICOARĂ

Responsabil management economic

Coordonare activitate economică şi  finaciară

1

Adrian Bot

Energie solară concentrată şi vibraţii acustice/mecanice

2

Oana Raita

Coordonare proiecte europene Horizon 2020

3

Alexandra Stoica

Implementare parcuri fotovoltaice şi eoliene

4

Gabriela Blăniţă

Stocare hidrogen în materiale poroase

5

Emanoil Surducan

Microunde şi recuperare din poluare electromagnetică

6

Diana Lazăr

Producere hidrogen din deşeuri prin cataliză

7

Liviu Zârbo

Stocare hidrogen  în materiale poroase

8

Alina Măgdaş

Utilizare la filtrarea apelor a cenuşei  de biocombustibili

9

Vasile Surducan

Fotovoltaice şi eoliene

10

Adela Vădăstreanu

Integrare antreprenorială şi legislaţie comunitară

11

Radu Pop

Activități  de exploatare și responsabil lucrări construcţii-montaj

12

Bogdan Belean

Măsurare insolaţie din satelit

13

Lăcrimioara Senilă

Producere de Biocombustibili

14

Manuela Lupu

Implementare juridică/exploatare

15

Gaspar Istvan

Implementare juridică/exploatare

16

Lenuța Lazarciuc

Activități exploatare

17

Alexandru Coroian

Activități exploatare

18

Ania Pașcalău

Activități exploatare