Dezvoltarea CENTRULUI de DATE din cadrul
INCDTIM pentru realizarea unei platforme CLOUD,
integrată în rețele europene de CDI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca

Director de proiect
Dr. Ing. Felix Fărcaș

Adresă: Str. Donat 67-103, CP 700, RO-400293 Cluj-Napoca, România

Telefon: (+40)264-584037, int. 167

Fax: (+40)264-420042

E-mail: felix.farcas@itim-cj.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro