Dezvoltarea CENTRULUI de DATE din cadrul
INCDTIM pentru realizarea unei platforme CLOUD,
integrată în rețele europene de CDI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Dr. Ing. Felix Fărcaș

IDT II

Director de proiect

Ing. Gabriel Popeneciu

CS II

Responsabil Științific

Dr. Ing. Radu Trușcă

IDT II

Responsabil Tehnic

Izabella Szabó

Responsabil Informare și Publicitate

Dr. Ec. Diana Nicoară

Responsabil Financiar

Ing. Cristian Andrei Lupșe

IDT

Specialist Programator

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro