Dezvoltarea CENTRULUI de DATE din cadrul
INCDTIM pentru realizarea unei platforme CLOUD,
integrată în rețele europene de CDI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Obiective generale

O1. Creșterea capacității de cercetare și inovare la nivelul INCDTIM prin dezvoltarea Centrului de Date existent și realizarea unei platforme de tip CLOUD în vederea integrării acesteia în rețele europene de specialitate;

O2. Creșterea gradului de implicare a cercetătorilor români în rețele internaționale de cercetare prin creșterea nivelului de competitivitate științifică la nivel național și internațional;

O3. Formarea de specialiști în domeniul Cloud Computing și Infrastructuri Masive de Date

Scopul proiectului

S1. Creșterea capacității de calcul, prelucrare și stocare de date a Centrului de Date a INCDTIM;
S2. Creșterea fiabilității și siguranței în funcționare a Centrului de Date, precum și asigurarea condițiilor pentru continuitate și
neîntreruptibilitate în exploatare;
S3. Crearea unei platforme de tip CLOUD dedicată activității științifice generatoare de volume mari de date;
S4. Creșterea atractivității în utilizare a tehnologiei CLOUD prin facilitarea accesului la resurse și asigurarea de asistență tehnică specifică;
S5. Crearea premiselor pentru integrarea platformei create în rețele naționale și internaționale de tip CLOUD;
S6. Extinderea colectivului și creșterea competențelor personalului care deservește Centru de Date a INCDTIM.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro