Obiectivul general al proiectului TTC-ITIM este valorificarea prin transfer tehnologic a rezultatelor cercetării și a cunoștințelor cu caracter aplicativ din INCDTIM către mediul privat și implementarea de mecanisme instituționale care să conducă la dezvoltarea pe baze sustenabile a relației laboratoare de cercetare-mediu economic în domeniul inovației tehnologice.

Obiective specifice

O1. Valorificarea ofertei de rezultate CDI ale INCDTIM în domeniul Bioeconomiei prin abordări de tip „top-down”: stabilirea de parteneriate cu intreprinderile care doresc să utilizeze aceste rezultate în scopul obținerii de avantaje competitive pe piață.

O2. Valorificarea expertizei CDI a INCDTIM în domeniul Bioeconomiei prin abordări de tip „bottom-up”: stabilirea de parteneriate cu intreprinderile care doresc să beneficieze de aceasta expertiză în scopul satisfacerii nevoii lor de inovare.

O3. Dezvoltarea și perfecționarea compartimentului de transfer tehnologic al INCDTIM și integrarea sa în cadrul unui ecosistem funcțional și eficient de inovare.

O4. Implementarea unui model de ultimă oră în transferul tehnologic (denumit „Lean Agile Technology Transfer” LATT) prin care agenții economici să fie susținuți într-o formă extinsă în procesul de asimilare și valorificare comercială a cunoștințelor și tehnologiilor.

Copyright © INCDTIM 2018 All rights reserved

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiective

Creşterea capacităţii de transfer tehnologic şi de cunoştinţe a

INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei TTC-ITIM

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020