În perioadele 13-17.02.2017 și 27.02–03.03.2017 membrii Echipei de implementare a proiectului TTC-ITIM au participat la activitățile de instruire teoretică și practică în probleme generale de transfer tehnologic, management al inovării și antreprenoriat – curs de formare în transfer tehnologic – nivel de bază: (i) noțiuni teoretice legate de transferul tehnologic și (ii) activități practice.

 

Cursul Managementul inovării, noțiuni fundamentale ale transferului tehnologic a fost organizat pe două module și a abordat următoarele subiecte:

 

Modulul I. Generarea, gestionarea şi implementarea inovării într-o organizație

 

1. Rolul inovării în asigurarea competitivităţii produselor

2. Strategii de inovare

3. Concepte şi noţiuni de bază privind inventica, inovarea, creativitatea şi rezolvarea inventivă a problemelor

4. Implementarea unor tehnici şi metode de stimulare a inventivităţii. Prezentarea Quality Function Deployment (QFD)

5. Conţinutul şi structura teoriei rezolvării inventive a problemelor (TRIZ). Generarea conceptelor

6. Metode, tehnici şi instrumente asociate teoriei rezolvării inventive a problemelor şi gestionarea ideilor de inovare. Plan de afaceri. Studiu de fezabilitate.

7. Programe software pentru rezolvarea inventivă a problemelor, Gestionarea ideilor de inovare şi implementarea strategiilor de inovare

8. Utilizarea teoriei rezolvării inventive a problemelor în dezvoltarea produselor şi implementarea strategiilor de inovare

GALERIE FOTO

 

Modulul II. Transferul de cunoaștere și tehnologic

 

1. Brevetarea invențiilor. Aplicații brevetare

2. Comercializarea tehnologiilor în contextul inovării deschise

3. Comercializarea tehnologiilor – evaluare. Aplicații management

4. Valorificarea PI în organizații CDI prin transfer de tehnologie

5. Audit de inovare în contextul transferului de tehnologie. Aplicații audit inovare

6. Modele de contracte de colaborare între organizații CDI și firme inovative, din perspectiva contractelor subsidiare pentru acţiunea A1.2.3 "Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe din Axa Prioritară 1 din POC 2014-2020" – elemente teoretice și aplicații practice utilizând modele recomandate românești (http://www.researchforindustry.ro) și la nivel internațional (https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit)

7. Modele de contracte de licență, cesiune și servicii de acces la infrastructura de cercetare – elemente teoretice și aplicații practice utilizând modele românești (http://www.researchforindustry.ro) și la nivel internațional (https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit)

GALERIE FOTO

 

Instruire teoretică și practică în probleme generale și aprofundate de transfer tehnologic, management al inovării și antreprenoriat

Formare în transfer tehnologic - Curs 2 – Nivelul intermediar și avansat

Faza I (15-16.06.2017)

1. Scara TRL

2. Scara DRL

3. Interlocutori şi canale de comunicare

4. Comercializarea prin antreprenoriat

 

Faza II (21-22.06.2017)

1. Provocări în transfer tehnologic

2. Competențe şi abilități

3. Impactul transferului tehnologic

4. Contracte, proprietate intelectuală şi licențiere

 

Faza III (20-21.09.2017)

1. Proprietatea intelectuală

2. Evaluarea invențiilor

3. Strategii de patentare

4. Licențierea

 

GALERIE FOTO

 

Faza IV (21.02-22.02 2018)

 

GALERIE FOTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rezultate CDI transferabile

Rezultate

Creşterea capacităţii de transfer tehnologic şi de cunoştinţe a

INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei TTC-ITIM

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Copyright © INCDTIM 2018 All rights reserved

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activităţile proiectului

A. Stimularea transferului de cunoștințe

A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate

Procedura standard de raportare a rezultatelor CDI transferabile

Fișe rezultate CDI

Raport de audit intern. Raport al auditului intern privind potențialul de transfer tehnologic/de cunoștinte al INCDTIM

Website Centrul de Informare Tehnologică al INCDTIM

Oferta extinsă de expertiză și rezultate CDI

A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor

Asistență directă acordată companiilor în cadrul a 67 de întâlniri cu reprezentanți ai 34 de companii având domenii de activitate care acoperă toate cele trei subdomenii asociate ofertei noastre de rezultate și expertiză.

Identificarea unor probleme cu care se confruntă aceste companii și care ar putea fi rezolvate în cadrul INCDTIM Cluj-Napoca.

Prezentarea posibilităților de colaborare oferite de proiectul TTC-ITIM și stabilirea tipului de colaborare care satisface nevoia partenerului industrial.

 

Rapoarte finale de asistență directă/consultanță acordată companiilor (30)

 

A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice

Întâlniri directe (34) cu reprezentanți ai 15 companii. Acestea au constat în: (i) organizarea de întâlniri individuale cu cercetătorii care dețin expertiza și au rezultate cu un anumit grad de maturitate tehnologică pe domeniul solicitat; în cadrul acestor întâlniri s-au facut demonstrații în laboratoarele institutului și s-au găsit soluții comune pentru modul în care va decurge transferul industrial; (ii) au fost aprofundate contactele cu companii în vederea încheierii de contracte subsidiare cu companiile pentru care negocierile și discuțiile asupra ofertei CDI au condus la identificarea de soluții concrete de colaborare.

Rapoarte de finalizare a întâlnirilor directe cu firmele 12

Achiziție publică pentru serviciul „Pachet integrat de servicii suport pentru organizarea de evenimente tematice cu participanti din mediul industrial” (3 evenimente: agroalimentar, sănătate și mediu, bionanotehnologie)

Evenimente tematice 3

CerTT_AgroA – De la cercetare la transfer tehnologic în domeniul agroalimentar (7 decembrie 2017)

Invitatie CerTT_AgroA

Agenda CerTT_AgroA

Raport eveniment CerTT_AgroA

CerTT_SanMed – De la cercetare la transfer tehnologic în domeniile sănătății și mediului (10 mai 2018)

Invitație CerTT_SanMed

Agenda CerTT_SanMed

Raport eveniment CerTT_SanMed

CerTT_BioNano – De la cercetare la transfer tehnologic în domeniile sănătății și mediului (22 noiembrie 2018)

Invitație CerTT_BioNano

Agenda CerTT_BioNano

Raport eveniment CerTT_BioNano

Contracte subsidiare de tip D 7

Contracte subsidiare de tip C 4

A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A

Achiziție publică pentru serviciul „Pachet integrat de instruire teoretică și practică în probleme generale și aprofundate de transfer tehnologic, management al inovării și antreprenoriat”

 

Cursuri de instruire teoretică și practică în probleme generale și aprofundate de transfer tehnologic, management al inovării și antreprenoriat - Curs 1 Formare în transfer tehnologic – nivelul de bază (modulul 1 și 2), Curs 2 Formare în transfer tehnologic - nivelul intermediar și avansat. Suport de curs, instrumente/materiale specifice de instruire, rapoarte de instruire

15 persoane instruite - nivel de bază (Curs 1)/15 Diplome de de participare, 10 Certificate de absolvire

7 persoane instruite – nivel intermediar și avansat (Curs 2, 4 Faze)/ 7 Diplome de participare

Suporturi de curs/Materiale specifice de instruire

Rapoarte ale serviciului de instruire

Serviciu suport pentru audit intern de transfer tehnologic

Raport final audit inovare

Instruire Implementarea metodologiei LATT

A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe

Achiziție publică pentru serviciul „Studiu de analiză a pieței țintă și evaluarea oportunității de dezvoltare în sectorul bioeconomiei

Raport al studiului de cercetare al pieței

A.6 Informare și promovare instituțională în scopul facilitării transferului de cunostințe

Analiza acțiunilor de informare și promovare adecvate stadiului prezent de implementare a proiectului

Planuri Anuale de Informare și Promovare instituțională a ofertei de expertiză și de rezultate CDI transferabile pentru 2017, 2018, 2019

Mecanisme de finanțate. Forme de colaborare – prezentarea conceptului general proiect POC și a mecanismelor de finanțare asociate

Fișe de raportare rezultate transferabile (organizate pe subdomeniile proiectului) 13

Materiale de promovare instituțională și materiale de informare și publicitate distribuite în cadrul întâlnirilor directe, evenimentelor tematice etc.

Afiș CerTT_AgroA

Broșuri CerTT_AgroA

Pliante CerTT_AgroA

Roll-up CerTT_AgroA

Afiș CerTT_SanMed

Broșuri CerTT_SanMed

Pliante CerTT_SanMed

Roll-up CerTT_SanMed

Afiș CerTT_BioNano

Broșuri CerTT_BioNano

Pliante CerTT_BioNano

Roll-up CerTT_BioNano

Cover story Market Watch Iulie 2018

Cover story Market Watch Octombrie 2019

Website CIT

 

C. Activități de transfer de abilități/competențe CDI și de sprijinire a inovării — 4 contracte   încheiate

Raport final contract subsidiar nr. 259/16.02.2018 SC Parapharm SRL

 

D. CDI în colaborare efectivă cu companiile — 7 contracte încheiate

Raport final Contract subsidiar Nr. 269/08.06.2018 SC Etera Prod SRL

Raport final Contract subsidiar Nr. 259/16.02.2018 SC Parapharm SRL

Raport final Contract subsidiar Nr. 258/14.02.2018 SC ICPE Bistrița SA

Raport final Contract subsidiar Nr. 279/23.04.2019 SC Agro Cosm-Fan

 

E. Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)

E.1 Management general de proiect

Întâlniri de lucru la nivelul echipei proiectului, la nivelul echipei executive și rezolvarea chestiunilor de management: proceduri interne de comunicare, stocare și acces la date și documente specifice proiectului; plan IP general și priorități pentru fiecare etapă; plan general de achiziții; elaborare notificări către OI

Planul Anual al Echipei de Management 2017, 2018, 2019 activități curente de management general de proiect prevăzute pentru fiecare etapă din acest plan

Rapoarte de progres 17

 

E.2 Informare și publicitate

Anunț de presă scrisă și online privind demararea proiectului

Placă de afișare temporară

Banner proiect

Roll-up proiect

Afiş proiect

Website proiect

http://www/itim-cj.ro/poc/ttc

 

Evenimente de informare și publicitate privind proiectul CerTT_AgroA, CerTT_SanMed, CerTT_BioNano

Subdomeniul Agroalimentare

1. Metodă analitică pentru evaluarea calităţii uleiului de lavandă

2. Metodă de extracție a polifenolilor din busuioc

3. Metodă de extracție a vitaminei C din pătrunjel

4. Amprentarea izotopică şi elementală a brânzeturilor româneşti – element de protejare a mărcii

Subdomeniul Bionanotehnologie

1. Nanoparticule magnetice biofuncţionalizate cu glucoză

2. Nanoparticule composite de tipul Fe3O4—TiO2:Eu pentru depoluarea apelor prin efect fotocatalitic

3. Clusteri magnetici cu proprietăți controlate

4. Clusteri magnetici acoperiți cu SiO2 pentru aplicații în domeniul hârtiei securizate magnetic

5. Oxid de grafenă redus decorat cu nanoparticule de SnO2: Fe utilizate ca senzori de umiditate

6. Acidul politartaric-poliester biocompatibil şi biodegradabil

Subdomeniul Sănătate şi Mediu

 

 

 

 

1. Metodă de producere a hidrogenului din etanol şi glicerină la temperaturi scăzute

2. Electrod modificat pentru detecţia selectivă a ionilor de plumb din soluţii apoase

3. Electrod modificat cu aplicație în detecția pirocatechinei din soluții apoase

4. Detecția unui biomarker al cancerului folosind electrod modificat cu grafene

5. Tehnologie verde de sinteză a MIL-101(Cr)

Fişe de expertiză

Model fişă de expertiză

Expertiză Spectroscopie RMN pe solide

Expertiză Spectroscopie RMN pe lichide

Expertiză Spectroscopie RES

Expertiză Cromatografie HPLC

Expertiză Spectrometrie ICP-MS

Expertiză Caracterizarea porozității materialelor solide

Expertiză Difracție de raze X

Expertiză Sisteme supramoleculare

Expertiză Microscopie de forță atomică

Expertiză Caracterizarea suprafeței active a catalizatorilor

Expertiză Extracția compuşilor organici asistată de ultrasunete

Expertiză Litografie de nanoimprint

Expertiză Calorimetrie fotopiroelectrică

Expertiză Microscopie electronică

Expertiză Depunerea de filme epitaxiale prin MBE

Expertiză Depunerea de filme subțiri prin ablație laser pulsată

Expertiză Detecția şi monitorizarea reziduurilor de pesticide

Expertiză Microscopie de scanare în vid ultraînalt prin STM și AFM

Fişe servicii

 

 

Poveşti de succes

Servicii de obținere și caracterizare a compușilor bioactivi

 

Poveste de succes Etera Prod

Poveste de succes Parapharm

Poveste de succes ICPE Bistrița

Poveste de succes Agro Cosm Fan

Poveste de succes Agro Cosm Fan II

Poveste de succes TeraCrystal