Conform raportului pe 2014 al Comisiei Europene asupra inovării, România este plasată în rândul inovatorilor modești, cu o rată relativ redusă de convergență. Se apreciază că sub 3% dintre firmele autothone sunt inovatori strategici, iar peste 80% dintre IMM-uri nu pun accent pe inovare, în special pe soluții cu caracter proprietar.

În acest context, ţinta principală a proiectului TTC-ITIM o reprezintă consolidarea unor abordări inteligente de orientare a firmelor înspre inovația tehnologică, astfel încât transferul de tehnologie să facă trecerea de la ponderea mare a serviciilor punctuale de tip experimentare/testare în totalul comenzilor economice ale INCDTIM la parteneriatele strategice bazate pe contracte de cercetare și/sau colaborare pentru inovația de produs sau proces tehnologic.

 

Prin această abordare se dorește valorificarea superioară a capacității de transfer tehnologic și de cunoștinte a INCDTIM. Proiectul va fi implementat pornind de la doi piloni importanți: rezultatele CDI ale institutului cu potențial de aplicabilitate în industrie și expertiza asociată, și respectiv colaborările contractuale directe cu industria din ultima perioadă. Ele se încadrează în domeniul de specializare inteligentă Bioeconomie și se adresează în special firmelor inovative, stimulând cercetările cu transfer tehnologic la nivel local ca o alternativă mai ieftină la importul de tehnologii noi, precum și exportul bazat pe rezultate științifice/dezvoltare tehnologică.

Beneficiarii direcți ai proiectului TTC-ITIM sunt:

Companiile cu care INCDTIM va încheia relații contractuale subsidiare pe durata derulării proiectului – acestea vor beneficia direct de rezultatele și expertiza CDI din INCDTIM fie prin înglobarea lor în produse/servicii inovative destinate pieței, fie le vor utiliza pentru a-și satisface nevoile de dezvoltare strategică pe baze inovative.

INCDTIM – prin modernizarea și profesionalizarea Centrului de Informare Tehnologică (CIT).  Ținta o reprezintă crearea – într-un orizont de timp mediu (3-4 ani) – condițiilor pentru transformarea lui în Centru de Transfer Tehnologic (CTT), cu rezultate recunoscute nu doar la nivelul institutului, ci și local/regional.

Conceptul general pe care îl vom urma în implementarea proiectului TTC-ITIM poate fi definit pe scurt în felul următor:

În etapa de pregătire se va merge pe două axe: (i) perfecționarea continuă a ofertei de expertiză/servicii/produse prin menținerea unui contact permanent cu firmele/companiile care au trimis expresii de interes și nu numai, și (ii) profesionalizarea accelerată a compartimentului de transfer cunoștinte/tehnologic al INCDTIM (pornind de la starea actuală a CIT INCDTIM) prin însușirea celor mai moderne mecanisme și proceduri în domeniu.

În etapa de execuție accentul se va pune pe activitatea CDI a grupurilor de cercetare din INCDTIM care vor fi implicate în derulare de contracte subsidiare (de cercetare sau de colaborare) încheiate cu companiile cu care am ajuns la negocierea unui acord ferm de colaborare în etapa pregătitoare.

Forme de colaborare. Mecanisme de finantare

Copyright © INCDTIM 2018 All rights reserved

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Rezumat proiect

Creşterea capacităţii de transfer tehnologic şi de cunoştinţe a

INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei TTC-ITIM

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020