Selectează o Pagină

Platformă analitică microfluidică nanostructurată pentru detecția duală SERS-electrochimică a unor poluanți emergenți ai mediului

POLSENS

Proiect finanțat de Norway Financial Mechanism 2014-2021 și cofinanțat de UEFISCDI

Tip Proiect: NO Grant – Collaborative Research Projects

Cod Proiect:  RO-NO-2019-0517

Buget: 1.177.343 Euro: 985.278 (85% grant value) + 173.872 (15% public national cofunding) + 18.193 (partner contribution)

Durată: 01.09.2020 – 31.08.2023

Project Coordinator:

Dr. Cosmin FARCĂU

e-mail: cosmin.farcau@itim-cj.ro

telefon: (+40)264-584037, int. 242

fax: (+40)264-420042

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare  (INCDTIM)
Str. Donat Nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, România

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2020 contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare (în acest caz, Norvegia) și România, prin intensificarea cooperării în sectoarele prioritare identificate.

Programul de cercetare are ca obiectiv general: dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare.

Informații suplimentare despre Mecanismul Financiar Norvegian pot fi găsite la
https://www.eeagrants.ro/ro/about și https://eeagrants.org.

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

 Operator de Program: UEFISCDI