Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Obiectivul general al proiectului

Crearea unei infrastructuri CDI concentrate si puternice, integrata in INCDTIM Cluj-Napoca, care asigura institutului capabilitati stiintifice si tehnice la nivel mondial, pentru a dezvolta activitatea de cercetare si dezvoltare tehnologica in domeniul larg al energiilor alternative, cu accent pe tematicile in care expertiza dobandita in timp si capacitatea umana adauga plusvaloare patrimoniului stiintific si economiei reale, putand asigura excelenta pana la nivel de lider national si chiar european.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Constructia unei cladiri care va fi sediul noului Centru de Cercetare si Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative
 • Realizarea unor lucrari de modernizare a 3 laboratoare existente
 • Dotarea acestei noi infrastructuri cu echipamente de cercetare performante, de ultima generatie

Toate aceste obiective specifice urmaresc dezvoltarea a 3 tematici de cercetare si deschiderea a 4 noi directii de cercetare-dezvoltare-inovare in cadrul INCDTIM Cluj-Napoca, avand ca scop, pe termen mediu si lung, atingerea urmatoarelor tinte:

 • Contributia la crearea conditiilor pentru o dezvoltare durabila a Romaniei, prin folosirea eficienta a noilor tipuri nepoluante de resurse energetice
 • Asigurarea conditiilor pentru o dezvoltare durabila a activitatii de CDI in regiunea de nord-vest a Romaniei, in particular in INCDTIM
 • Cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv
 • Asigurarea de servicii de cercetare, masuratori complexe si analize de laborator, consultanta, precum si aport de know-how si proiecte transferabile tehnologic spre economia reala
 • Crearea de noi locuri de munca in activitatea de CDI, atragerea de tineri si pregatirea lor la un nivel de excelenta compatibil cu cercetarea europeana si mondiala; asigurarea unor conditii de munca si salarizare ce confera atractivitate pentru a determina reintoarcerea tinerilor cercetatori din laboratoarele internationale de prestigiu
 • Cresterea calitatii vietii populatiei prin reducerea costurilor de producere ale energiei electrice
 • Dezvoltarea colaborarilor stiintifice internationale, participarea activa, ca parteneri cu competenta institutionala recunoscuta, la proiecte de cercetare in cadrul programelor europene
 • Integrarea de facto a infrastructurii INCDTIM in Aria Europeana a Cercetarii – ERA, in cadrul careia putem dobandi calitatea de parteneri de excelenta pe domenii specifice cu traditie bogata – tehnologiile izotopice si moleculare
 • Recunoasterea la nivel guvernamental a competentelor stiintifice si tehnologice ale INCDTIM in anumite domenii specifice energiilor alternative si implicarea noastra, in consecinta, in proiecte de mare anvergura ce vizeaza strategia energetica a Romaniei pe termen mediu si lung

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.