Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Rezultate obţinute prin implementarea proiectului

Indicatori de realizare
 • Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului
 • Laboratoare CD nou create prin proiect
 • Echipamente CD în valoare de peste 100.000 Euro achiziţionate pe proiect
 • Suprafaţă totală construită (m2)
 
 • 3
 • 19
 • 8
 • 1670
Indicatori de rezultat
 • Locuri de muncă create în CD datorită proiectului
 • Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura
 • Cereri de Brevete de invenţie pentru Soluţii tehnice inovative
 • Cereri de Brevete de invenţie pentru Tehnologii inovative
 • Publicaţii ştiinţifice / Articole indexate ISI în reviste cu factor de impact ≥ 0.5
 
 • 18
 • 4
 • 15
 • 40/20

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.