Text Box: Obiective

Aria tematică a proiectului

Materiale, produse şi procese inovative

Codul UNESCO al proiectului

2211.02 Materiale compozite

Programul Operaţional

POS CCE-A2-O2.1.2-2009-2

Axa Prioritară

AP 2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI INOVARE

Domeniul de intervenţie

D.2.1 „Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie”

Operaţiunea

O.2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate”

Schema de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat de CDI exceptată de la notificare “Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE)”, aprobată prin OM nr.3388/2008

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unor metode și tehnologii avansate de sinteză a materialelor hibride. Scopul proiectului este obținerea unor materiale avansate cu potențial aplicativ ridicat care pot fi transferate în economie și ulterior implementate în producție.

Obiectivele specifice:

O1. Dezvoltarea a doua metode noi de sinteza a nanostructurilor magnetice de tip metale sau oxizi metalici stabilizate pentru prepararea ulterioara a unor materiale hibride avansate aplicabile în industrie si biomedicina.

O2. Sinteza unor noi compusi organici, cu scopul grefarii unor functiuni biologice importante sau a unor molecule cu functie de recunoastere specifica pentru aplicatii în: depoluarea apelor, organocataliza, biotehnologie.

O3. Dezvoltarea unor materiale hibride cu proprietati controlate în scopul aplicarii acestora în diferite domenii: sanatate, mediu, biotehnologii (biomedicina, industria farmaceutica, biotehnologie, organocataliza, protectia si depoluarea apelor, etc.).

O4. Dezvoltarea a doua metode de obtinere a nanostructurilor magnetice dispersate în diferite tipuri de matrici anorganice si polimerice.

O5. Cresterea competitivitatii personalului de cercetare din INCDTIM implicat în proiect si formarea a  noi tineri cercetatori în domeniul materialelor hibride avansate.