Contact

INCDTIM – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare


Director de proiect

Dr. Valer TOȘA

Adresă: Str. Donat Nr. 67-103, RO-400293 Cluj-Napoca, Romania

Telefon: (+40)264-584037, int. 194

Fax: (+40)264-420042

E-mail: valer.tosa@itim-cj.ro