Echipa proiectului

Prenume, NUMEFuncția în cadrul
proiectului
Gradul
profesional
ProfesiaExperiența profesională
(cea mai relevantă pentru activitatea
principală)
Valer TOȘADirector de proiectCS 1FizicianModelare numerică
Katalin KOVÁCSMembru al echipeiCS 1 Fizician Modelarea propagării pulsurilor
Nicoleta Ioana TOȘA Membru al echipei CS 2ChimistSpecialist laseri în pulsuri ultrascurte
István Ferenc TÓTH Membru al echipei CS Fizician Modelare numerică în fizica atomică
Attila BENDE Membru al echipei CS 1 Fizician Modelarea interacțiunii laser-atom