Obiective

Obiectivul general / Responsabilitatea INCDTIM

INCDTIM este coordonatorul WP1: Dezvoltarea platformei fotonice integrate pentru domeniul de raxe X (Development of the soft-X integrated photonic platform).

Obiectivele specifice / Task INDCTIM

A1. Modelarea platformei circuitului integrat. În primă fază Consorțiul stabilește parametrii laserului în IR care va fi inițiatorul procesului de HHG. Apoi INCDTIM cu POLIMI vor modela generarea de radiație XUV și soft X-ray prin procesul de HHG în structuri de ghiduri de undă, în care atat presiunea gazului cat si diametrul canalului sunt modulate controlat astfel încât să contribuie la maximizarea eficienței procesului, adică a fluxului de fotoni XUV. Pasul următor va fi găsirea unor geometrii care permit filtrarea eficientă a pulsului fundamental IR, iar în același timp facilitează propagarea radiației XUV. Urmează modelarea propagării radiației XUV prin elemente optice liniare și neliniare care vor intra în compoziția instrumentului X-PIC. O provocare majoră pentru partea de modelare va fi implementarea calculelor complexe din domeniul dinamicii fluidelor, care sunt relevante în condițiile experimentale preconizate.

A2. Testarea componentelor integrate. Pe baza rezultatelor modelărilor, se vor fabrica primele componente cu specificațiile prezise de modelări. In această etapă se va repeta modelarea structurii obținute, după caracterizarea acesteia, ținând cont de eventualele diferențe între ceea ce a fost proiectat și ceea ce a rezultat prin microfabricație. Primele teste vor fi efectuate în laboratoarele existente la POLIMI.