Separarea şi determinarea unor metale din probe de apă, utilizānd derivaţi ditiofosforici ca agenţi complexanţi


CEEX Modul 2,

Contract nr. 2995/2005

Home

Prezentare generală

Obiective-Etape

Personal

Rezultate

Publicaţii

 

 

   

 

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare de excelenta pentru tinerii cercetatori

 

Modul: Proiecte de Dezvoltare a Resurselor Umane pentru Cercetare

 

Autoritatea contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare (UEFISCSU)

 

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca

 

Director Proiect: Dr. Maria-Loredana Soran

 

Perioada: 28.06.2005 - 28.06.2007

 

Ariile tematice: - alimentatie, agricultura si biotehnologii (alimentaţie, sănătate şi bună stare) si ştiinţele de bază: matematica, fizica, chimie, biologie, urmărind dobāndirea de cunoştinţe avansate.

 

Platformele tehnologice: Plants for the Future şi Technology Platform on Sustainable Chemistry.

 

 

 

For problems or questions regarding this web contact loredana_soran@yahoo.com.
Last updated: 09/25/07.