Proiect CEEX

Contract nr: 59/2006

NANOMAGMETNOB

Nanoparticule magnetice cu structura

“core-shell” acoperite cu metale nobile şi polimeri conductori:  sinteza, caracterizare şi aplicaţii  


 

Home

Parteneri

Obiective

Impact

Etape

Personal

Rezultate

Publicaţii

 

Impactul tehnic, economic și social


        Tehnicile și metodele utilizate în acest proiect nu pun in pericol mediul ambiant. Mai mult decât atât biocompatibilizarea sistemelor supramoleculare investigate este o tendința ce se aliniază strategiei internaționale de protecție a mediului ambiant de conservare a biodiversității și de asigurare a unei dezvoltări durabile.

       

         Pe termen lung, rezultatele obținute în cadrul acestui proiect vor avea impact în dezvoltarea unor aplicații importante în domeniul dispozitivelor biomedicale (hipertermie, transportul controlat al medicamentelor, separare magnetica celulara) precum și în depoluarea de solvenți organici, în special a apelor din pânza freatica contaminate pe termen lung ca urmare a activităților industriale. Valoarea tehnologiei, rezultată în urma potențialelor contracte de curățire a apelor poluate din pânza freatica au fost estimate la ordinul a miliarde de dolari (la nivelul Statelor Unite).


         Pe termen mediu rezultatele preconizate a fi obținute în cadrul acestui proiect vor avea următoarele efecte economice si sociale:

a) Realizarea unor tehnologii de laborator nepoluante, cu consum redus de materii prime și energie electrică;
b) Obținerea unor nanocompozite magnetice “core-shell”, cu proprietăți biocompatibile și catalitice ajustabile, procesabilitate și preț de cost avantajos prin comparație cu materialele clasice anorganice;
c) Prin participarea în asociere a colectivelor de cercetare din diferite unități (institute, universități) se asigură o integrare eficientă învățământ-cercetare, studenți și tineri absolvenți vor fi atrași în activitatea de cercetare din cadrul acestui proiect;
d) Prin atragerea în proiect a tinerilor cercetători se creează condițiile necesare pentru formarea și perfecționarea acestora în activitatea de cercetare. Este o ocazie ideală pentru o pregătire de înalta specializare, una dintre principalele priorități în contextul integrării noastre la Uniunea Europeana.
e) Participarea în continuare a coordonatorului CO în calitate de partener la un proiect internațional NoE PC6, finanțat de Comunitatea Europeana aflat în desfășurare, precum și existența acordurilor de colaborare internațională în scopul atingerii obiectivelor proiectului contribuie la integrarea cercetării românești de materiale noi în domeniile de vârf ale științei contemporane.