Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare
english version

METODE  FOTOTERMICE  SI  TEHNICI  COMPLEMENTARE  PENTRU  STUDIUL  CALITATII, AUTENTICITATII, DEGRADĂRII SI  CONTRAFACERII  ULEIURILOR  VEGETALE  (CALULVE)


PROGRAM 
AGRAL  nr. 65 /15.10 2006


             Obiective

          Activitati

          Rezultate

          Personal

          Parteneri

Obiective:
            
        Obiectivele generale ale proiectului se referă la :
  • aplicarea unor metode performante de evaluare a calităţii şi siguranţei uleiurilor vegetale funcţionale  (autenticitate, degradare, falsificare) utilizând  experienţa unor grupuri de cercetare reputate în domeniu, având ca finalitate difuzarea şi transferarea rezultatelor catre mediul economic (IMMuri) si social (sănătate) intern;
  • crearea şi menţinerea reţelei de cercetare de excelenţa a partenerilor, experţi în domeniul analizei fizice şi fizico‑chimice performante a uleiurilor  vegetale, domeniu de mare interes;
  • includerea partenerilor proiectului în reteaua europeană a institutelor de cercetare de profil şi a unor  agenţi economici care sunt beneficiari ai proiectului proiectului;

            Obiectivele  specifice se referă la:

  •  dezvoltarea si aducerea in faza operationala a unui set de metode fototermice de virf, precum si a unor tehnici complementare, pentru caracterizarea  unei game largi de uleiuri vegetale de interes economic si medical;
  •  selectia metodelor si variantelor optime de analiza si control a calitatii, imbatrinirii, autenticitatii si contrafacerii uleiurilor vegetale;
  • cresterea performanţelor de analiză instrumentală din instituţiile implicate, cu implicarea de resurse umane specializate în domeniu;
  • includerea în grupurile de cercetare a tinerilor cercetători şi doctoranzi;
  • creşterea competivitatii economiei nationale, prin aportul proiectului la controlul calităţii şi a siguranţei uleiurilor;
  •  dezvoltarea tematicii sus-menţionate în spaţiul regional (zona Clujului), cu impact social si economic;
Inapoi
Activitati:      Pentru realizarea proiectului s-au propus urmatoarele etape:

           ETAPA I:  
   Identificarea si analiza posibilitatilor de investigare a calitatii uleiurilor vegetale prin metode fototermice si tehnici  complementare. Obtinerea si prelucrarea probelor, investigatii preliminare

              Activitate I.1   Identificarea si studiul comparativ a tehnicilor utilizate pentru investigarea si controlul calitatii uleiurilor vegetale;

              Activitate I.2   Identificarea markerilor ce atesta calitatea uleiurilor vegetale (standarde SR si UE);

              Activitate I.3   Selectarea configuratiilor experimentale optime pentru investigarea uleiurilor vegetale aplicand metode fototermice;

              Activitate I.4   Achizitionare calculatoare  electronice, echi-pamente periferice ;

             Activitate I.5 Studiul prelucrarii specifice a probelor de ulei (degradare, contrafacere), adaptata fiecarei metode de analiza;

           
Activitate I.6 Prelucrarea probelor in vederea masuratorilor de rezonanta magnetica, cu identificarea solventilor organici deuterati care vor fi utilizati in vederea                   prepararii optime a probelor - investigatii preliminare ;

             Activitatea I.7 Achizitionare echipamente pentru cercetare-dezvoltare; 
 

             Activitatea I.8 Diseminarea pe scara larga a rezultatelor - realizare pagina web;

       ETAPA II: 
  Studiul prin tehnici fototermice si metode complementare a autenticitatii si degradarii uleiurilor vegetale

          
Activitatea II.1 Determinarea prin calorimetrie PPE a temperaturii de cristalizare a uleiurilor colectate, in varianta brută şi rafinată, ca marker de autenticitate;

           Activitatea II.2  Analiza chimică, spectrofotometrică  şi cromatografică a sortimentelor de uleiuri colectate, in varianta brută şi rafinată ;

          
Activitatea II.3  Analiza semnalelor RES si RMN ce constituie potentiali indici compozitionali de autenticitate a uleiurilor vegetale ;

          
Activitatea II.4  Studiul oxidarii uleiurilor vegetale, pe parcursul degradarii controlate a acestora, prin spectroscopie PPE in mod de reflexie si spectroscopie de     transmisie IR;

           
Activitatea II.5  Monitorizarea prin fotoluminiscenta a variatiei cantitatii de clorofila in uleiurile vegetale in urma degradarii ;

           
Activitatea II.6  Analiza chimică, spectrofotometrică  şi cromatografică a variantelor de uleiuri degradate ;

           
Activitatea II.7  Analiza prin RMN si RES a modificarilor structurale si a aparitiei si evolutiei in timp a radicalilor liberi ca indici de imbatranire a uleiurilor vegetale ;

           
Activitatea II.8  Achizitionare echipamente pentru cercetare-dezvoltare ;

           
Activitatea II.9  Diseminarea pe scara larga a rezultatelor - publicatii si comunicari stiintifice ;

           
Activitatea II.10  Diseminarea pe scara larga a rezultatelor - actualizare pagina web ;

       ETAPA III: 
Studiul prin tehnici fototermice si metode complementare a contrafacerii uleiurilor vegetale


         
Activitatea III.1 Determinarea punctului de inghetare a uleiurilor vegetale ca marker pentru contrafacerea acestora ;

         
Activitatea III.2. Analize senzoriale, spectrofotometrice şi cromatografice specifice de identificare a contrafacerii uleiurilor, indusă controlat ;

         
Activitatea III.3 Identificarea prin RMN si RES a contrafacerii uleiurilor vegetale - evaluari calitative si cantitative ;

         
Activitatea III.4 - Diseminarea pe scara larga a rezultatelor - publicatii si comunicari stiintifice ;

         
Activitatea III.5 - Diseminarea pe scara larga a rezultatelor - actualizare pagina web ;

         
Activitatea III.6 Achizitionare echipamente pentru cercetare-dezvoltare ;

       ETAPA IV: 
Sintetizarea rezultatelor si validarea celor mai semnificative metodologii în vederea standardizarii si a certificării calitatii uleiurilor vegetale

             Activitatea IV.1.
Sintetizarea rezultatelor privind certificarea calitatii uleiurilor vegetale ;
 

             Activitatea IV.2. 
Realizarea unei baze de date privind parametri termici ai uleiurilor vegetale de productie autohtona, ca potentiali indicatori ai calitatii acestora, in vederea extinderii standardelor SR si UE ;
 

             Activitatea IV.3.  Diseminarea pe scara larga a rezultatelor; publicatii si comunicari stiintifice;


             Activitatea IV.4.  Diseminarea  pe scara larga a rezultatelor;
actualizare pagina web ;


 


Inapoi

Rezultate:
          
Studii : - Identificarea si studiul comparativ a tehnicilor utilizate pentru investigarea si controlul calitatii uleiurilor vegetale. Identificarea markerilor ce atesta calitatea uleiurilor vegetale.
                            - Studiul p
relucrarii probelor in vederea masuratorilor de rezonanta magnetica. 

            Publicatii:

1. „Detection of Molecular Associations in Liquids by Photopyroelectric Measurements of Thermal Effusivity”, D. Dadarlat, C. Neamtu, Meas. Sci. Technol., 17, 3250 (2006)

2. “Photoacoustic and photopyroelectric investigations of  thermal parameters in water mixed with organic liquids”, Anna Sikorska, D. Dadarlat, B.B.J.Linde, M. Streza, C. Neamtu, A. Śliwinski, J. Phys. IV, 137, 341 (2006)

                Comunicari stiintifice:

1. Photopyroelectric Detection of Molecular Associations in Binary Liquids by High Precision  Measurements of Thermal Effusivity”, D. Dadarlat, C. Neamtu, 14 ICPPP Cairo, 2007

2. „Alternative Photopyroelectric Method for Thermal Effusivity Measurement of Liquids: the Sample’s Scan of the Amplitude of the Signal”, D. Dadarlat, C. Neamtu, N. Houriez,  S. Delenclos,  S. Longuermart, A.H. Sahraoui, 14 ICPPP Cairo, 2007

                                           


Inapoi
Personal:
            
               

Nume şi prenume

Funcţia în cadrul Proiectului

Profesia

Angajat la

Vârsta

Specializări

Limbi străine cunoscute

Experienţa

Dădârlat Nicolae

Director/ conducător proiect

fizician,

INCDTIM

52

Doctorat

Engleză, franceză, italiană

- Detectori piroelectrici şi detec-tori semiconductori selectivi în IR

- Fenomene fototermice: teorie şi experiment

Neamţu Camelia

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

42

Doctorat

Engleză

germană, franceză

- caracterizarea substanţelor cu metode de detecţie fototermică: teorie şi experiment

- implementare sisteme software de comandă şi control pentru procese specifice

Filip Xenia

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

37

Doctorat

Engleză

- Simulări numerice cu un soft bazat pe metoda elementului finit, a transportului termic modulat

- Tehnica fotopiroelectrică: teorie şi experiment

Fărcaş Sorin

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

61

Doctorat

Engleză, germană

- Structură şi dinamică molecu-lară prin RMN;

- Aplicaţii ale RES în ştiinţa

materialelor

Darabont Alexandru

Cercetător/ specialist

fizico-chimist, INCDTIM

66

Doctorat

Engleză, germană, rusa

- studiul materialelor  prin spectroscopie RES, IR, difractie de raze X

Bratu Ioan

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

58

Doctorat

Engleză, spaniolă

- Spectroscopie moleculară (IR, UV-VIS, RMN) pe compuşi biologici de interes farmaceutic

Surducan Emanoil

Cercetător/ specialist

ing. fizician,

INCDTIM

49

Doctorat

Engleză, franceză

- Simulare şi proiectare sisteme de detecţie-emisie de radiaţie electromagnetică

Turcu Ioan

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

49

Doctorat

Engleză, franceză

- Biofizică cuantică – stocare şi transport de energie în sisteme biomoleculare

Soran Loredana

Cercetător/ specialist

chimist,

INCDTIM

29

Doctorat

Engleza, franceză

- Separare de compuşi orga-nici prin metode cromatografice

- Controlul calităţii alimentelor prin cromatografie               

Neamţu Silvia

Cercetător/ specialist

farmacist analist

INCDTIM

48

Doctorand

Engleză, franceză

- Sinteze biochimice

- Cinetica proceselor biochimice

Roscau Radu

Cercetător/ specialist

matematician - informatician,

INCDTIM

51


Engleză, franceză

-Operare SIRIS 2/3, RSX, MIX, DOS 6.2-6.5, Windows

 

Surducan Vasile

Cercetător/ specialist

ing. electronist,

INCDTIM

40


Engleză

- Programare microcontrolere PIC

- Aplicaţii ce vizează utilizarea microcontrolerelor în măsurarea semnalelor si automatizări de proces

Pop Cristian

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

34

Doctorand

Engleză

- Microscopie optică şi elec-tronică  (SEM, TEM)

- Metode noninvazive de analiză a probelor biologice

Cosma Viorel Roman

Cercetător/ specialist

Inginer

INCDTIM

Dir. Adj.

58

doctor

Engleza, franceza

-utilizarea laserilor in procese de detectie

-electrotermie

Streza Mihaela

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

32

Masterat

Engleză

- Calorimetrie fototermică

Broş Ildiko

Cercetător/ specialist

chimist,

INCDTIM

28

Masterat

Engleză

- Metode moderne pentru controlul calităţii şi evaluarea mediului

Ciupe Sorina

executant

tehnician,

INCDTIM

44

Cursuri operare PC

Engleză

- Tehnici fotoacustice

- Analize cantitative şi calitative prin spectroscopie IR şi UV-VIS

Jalobeanu

Mihail

administrator reţea

matematician - informatician,

INCDTIM

64

Doctorat

engleză

- instalare, configurare, şi admi-nistrare de servere şi routere Gnu-Linux

Albert Stefan

executant

ing. electronist,

INCDTIM

45


Engleză, germană, franceză

- realizarea interfeţelor echipa-mentelor periferice (hard şi soft)

Sacaliş Ana

executant

asistent,

INCDTIM

48

fizică moleculară

franceză

- prelucrarea probelor de laborator

Tosa Valer

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

51

Doctorat

Engleza, italian

tehnici fototermice, software

Turcu Rodica

Cercetător/ specialist

fizician,

INCDTIM

50

Doctorat

Engleza, franceza

- Tehnici fototermice
- Emisie si detectie de radiatie
- Nanostructuri

Craciunescu

Izabell

Cercetător/ specialist

chimist,

INCDTIM

29

Doctorand

Engleza

- sinteze chimice, nanostructuri polimerice

Filipan Maria

executant

tehnician

42


Engleza, franceza

- Prelucrari probe laborator, Operare calculator

Popovici Ioan

Specialist

asistent

53

Prelucrari  aschiere

-

Prelucrari prin aschiere, testari

Georgiu Petru

Specialist

asistent

42

Montaj subansabl.

-

Suduri impulsuri- mediu protector

Vadan Grigore

Specialist

asistent

48

Mecanica fina

-

Repere mec. fina,  testari

vacant

executant

fizician

<35

Tinar absolvent sau doctorand

engleza
Inapoi

Parteneri:

P1    Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca;
          Dr. Carmen Socaciu;

P2    Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
        Dr. Silvestru Anca;

P3     S.C. Proplanta S.A.;
          Dr. Ciupercescu Dumitru;