INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE

Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 13C prin
distilarea criogenica a monoxidului de carbon - SEPC13

PROGRAM: CEEX - MATNANTECH Contract Nr. 45/2005

Prezentare generala

 

     Proiectul abordează o problematică de mare actualitate pe plan internaţional: separarea şi producerea izotopului 13C, folosit ca trasor în numeroase aplicaţii.

 

     Produsul rezultat în urma aplicării rezultatelor poiectului va putea fi utilizat în numeroase domenii de cercetare din cadrul PC7 – sănătate, alimentaţie, agricultură şi biotehnologii; chimie, biochimie, mediu, precum şi în alte domenii.

 

     Abordarea este complexă şi necesită specialişti, cunoştinţe şi experienţă în domeniile: separări de izotopi, criogenie, tehnica vidului, tehnici şi tehnologii analitice, producere şi purificare gaze, inginerie mecanică, electronică, automatizări şi software. Acoperirea cu specialişti a exigenţelor ştiinţifice şi tehnice ale proiectului se realizează prin consorţiul format din trei institute naţionale de cercetare şi două universităţi.

 

     Pe plan internaţional se constată o creştere a preocupărilor în domeniul izotopilor stabili atât în privinţa cercetărilor fundamentale, a celor de dezvoltare, cât şi a aplicaţiilor. SUA, Canada, Japonia, Franţa, Anglia, Rusia au abordat pe scară largă programe în acest domeniu. Cea mai mare instalaţie de producere a 13C se află în S.U.A. ( în Xenia - Ohio, Cambridge Isotope Laboratories, Inc.), cu o capacitate de 120 kg/an 13C şi se preconizează dublarea capacităţii prin construcţia unui nou modul.

 

     În România există o tradiţie în cercetarea şi producţia de izotopi stabili şi substanţe marcate. Cercetările au fost abordate iniţial, de către INCDTIM Cluj-Napoca, pentru separarea apei grele, apoi s-au orientat spre separarea altor izotopi şi anume cei ai N2, C, O2, Li, B, Ar, Kr şi Ne. Cercetările se referă la tehnologii de separare, metodici de analiză izotopică, tehnologii de marcare şi sinteze de compuşi marcaţi precum şi construcţie de aparatură de analiză specifică domeniului.