ro en
Modernizarea Departamentului de Fizica Moleculara si Biomoleculara - MDFMOLBIO

ANCSBENEFICIAR:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca

Proiect Finanţat integral de Guvernul României -
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - MECT
prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - ANCS -
în cadrul Programului Naţional "Capacităţi"

Valoarea proiectului: 30.034.930 lei

Data începerii: 7 octombrie 2008
Data finalizării: decembrie 2012

Număr proiect: 2 PM/I/07.10.2008


EVALUARE

Aria tematică a proiectului: Materiale, produse şi procese inovative
Codul UNESCO al proiectului: 2206
Programul Operaţional: PROGRAM OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE (POS CCE)
Axa Prioritară: AP 2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE PRIN CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE
Domeniul de intervenţie: D 2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative
Operaţiunea: O 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

FINANŢARE

Programul Naţional PN II: CAPACITĂŢI – Modulul I – Proiecte mari de investiţii

LOCAŢIA PROIECTULUI:

Departamentul de Fizică Moleculara şi Biomoleculară
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM
Str. Donath 65-103, PO 5 Box 700, 400293 Cluj-Napoca, Regiunea de Nord-Vest, Romania


  Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra
corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.