Titlu proiect: Creşterea capacităţii de transfer tehnologic şi de cunoştinţe a INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei TTC-ITIM

 

Cod SMIS 2014+: 105533

ID: P_40_404

Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Contract de finanțare: Nr. 18/01.09.2016

Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare

                   INCDTIM Cluj-Napoca

Data de începere a proiectului: 01.09.2016

Perioada de implementare: 01.09.2016-31.08.2021

Valoarea totală a proiectului: 15.530.000 lei, din care

valoarea asistenței financiare nerambursabile 13.500.000 lei:

             11.302.200 lei contribuţia Uniunii Europene prin FEDR

               2.197.800 lei contribuţia Guvernului României prin bugetul national

 

 

Procedură selecție companii pentru contracte subsidiare

Copyright © INCDTIM 2018 All rights reserved

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro

Acasa

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Creşterea capacităţii de transfer tehnologic şi de cunoştinţe a

INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei TTC-ITIM