PIMEGA

Platforma integrata de utilizare a tehnicilor izotopilor de mediu in gestionarea resurselor de ape minerale- studiu de caz din arealul Carpatilor Orientali

Activitati:

Etapa I
Metode izotopice de investigatie a surselor de apa subterana. Legislatia romana si legislatia europeana privind gestionarea apelor minerale

Activitate I.1

Stabilirea domeniilor de aplicabilitate a fiecarei metode izotopice in caracterizarea apelor subterane, parametrii ce se pot determina.

Activitate I.2

Identificarea normelor si procedurilor privind aplicarea metodelor izotopice la caracterizarea apelor subterane.

Etapa II
Identificarea arealului, a punctelor de observatie si a metodelor utilizate in prelevarea, prepararea si analiza, specifice rezervoarelor de ape minerale.
Realizarea de instalatii de preparare a probelor

Activitatea II.1

Stabilirea arealului, a punctelor de observatie si a metodelor de prelevare specifice rezervorului subteran.

Activitatea II.2

Realizarea de instalatii si elaborarea de metode de preparare a probelor de apa minerala pentru a realiza prin spectrometrie de masa de raport izotopic.

Activitatea II.3

Realizarea de instalatii si elaborarea de metode de extragere, preparare si analiza prin LSC a C-14 si T din ape minerale.

Activitatea II.4

Calculul, proiectarea si realizarea unei instalatii de imbogatire electrolitica a tritiului din ape.

Etapa III
Baza de date privind evolutia temporala a caracteristicilor fizico-chimice si izotopice ale apelor minerale din arealul Carpatilor Orientali

Activitatea III.1

Elaborarea unui program de recoltare a probelor si efectuarea analizelor.Recoltare periodica.

Activitatea III.2

Nominalizarea surselor de ape minerale si stabilirea calendarului de prelevare a probelor.

Activitatea III.3

Analiza izotopilor de mediu in probele de apa din arealul stabilit.

Activitatea III.4

Baza de date privind evolutia temporala a caracteristicilor fizico-chimice si izotopice ale arealului observat.

Activitatea III.5

Diseminare de rezultate.

Etapa IV
Caracterizarea surselor de ape minerale din arealul studiat

Activitatea IV.1

Analiza variabilitatii in timp si spatiu a izotopilor de mediu.

Activitatea IV.2

Elaborarea modelului de curgere pentru arealul studiat.

Activitatea IV.3

Completare baza de date/RC.

Activitatea IV.4

Diseminarea rezultatelor.

Etapa V
Validarea si calibrarea modelului propus

Activitatea V.1

Prelevare si caracterizare primara a probelor.

Activitatea V.2

Analiza izotopilor stabili-completare baza de date.

Activitatea V.3

Analiza tritiului si a C-14 din arealul studiat.

Activitatea V.4

Validarea si calibrarea modelului pentru arealul studiat.

Etapa VI
Efectuarea de analize de urme prin tehnica gaz cromatografie -spectrometrie de masa(GC-MS) pentru determinarea de urme de poluanti in ape
Propunere privind perfectionarea modului de definire a zonelor de protectie hidrogeologica pentru sursele de ape subterane
Diseminarea rezultatelor

Activitatea VI.1

Identificarea zonelor de prelevare a probelor pentru analize de contaminanti.

Activitatea VI.2

Prelevarea probelor din zonele identificate.

Activitatea VI.3

Analize de urme de poluanti in apele minerale din Carpatii Orientali.

Activitatea VI.4

Elaborarea unei propuneri perfectionate privind modul de definire a zonelor de protectie hidrogeologica pentru sursele de ape minerale.

Activitatea VI.5

Diseminarea rezultatelor cercetarii prin seminar al membrilor consortiului CD cu rezultate ale cercetarii.