Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM)

Metanarea CO2 folosind catalizatori cu structură mezoporoasă ordonată pe bază de / derivaţi din MOF-uri

Proiect finanțat de UEFISCDI

Cod proiect: TE – PN-III-P1-1.1-TE-2019-1447

Program: PNCDI III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de CD / Resurse Umane

Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Nr. contract: TE 161 / 2020

Durată: 01.11.2020 – 31.10.2022

Director proiect:

Dr. Maria MIHEȚ

e-mail: maria.mihet[at]itim-cj[dot]ro

telefon: (+40)264-584037, ext. 122,129

fax: (+40)264-420042

INCDTIM – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, Departamentul de Spectrometrie de masă, cromatpgrafie și fizică aplicată

Str. Donat Nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, România

Rezumat

Metanarea CO2 cunoaşte un interes deosebit, atât din punct de vedere ştiinţific cât şi tehnologic: stocarea chimică a energiei regenerabile sub formă de CH4, combinată cu utilizarea CO2 (captarea şi utilizarea CO2), prezintă atât un avantaj energetic, cât şi unul de mediu. Catalizatorii eficienţi în reacţia de metanare trebuie să asigure activarea CO2 şi H2, reactanţii procesului. În acest context, structurile metal-organice (MOF-uri) – o clasă de structuri coordinative extinse formate prin legarea centrilor metalici de structuri organice – pot asigura o dispersie îmbunătăţită a metalelor depuse în structura lor poroasă ordonată, iar capacitatea lor de adsorpţie şi stocare a gazelor poate fi benefică pentru activarea CO2.

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea de catalizatori cu structură mezoporoasă ordonată pe bază de MOF-uri şi derivaţi din MOF-uri, cu performanţe catalitice şi operaţionale  îmbunătăţite în metanarea CO2. Se au în vedere 2 strategii: (a) nucleaţia cristalelor de MOF pe macrostructuri solide preformate (catalizatori pe bază de MOF-uri) şi (b) utilizarea MOF-urilor ca structuri de sacrificiu pentru a forma structuri derivate din MOF-uri, care păstrează caracteristicile şi proprietăţile structurii originale (suprafaţă specifică mare, structură poroasă ordonată, distribuţie uniformă a elementelor constituente). Astfel, după incorporarea nanoparticulelor de Ni, se pot obţine catalizatori cu structură mezoporoasă ordonată, ce pot asigura un transfer de masă şi de căldură îmbunătăţit în patul catalitic. Catalizatorii pe bază de MOF-uri şi derivaţi din MOF-uri vor fi caracterizaţi complet (structural, morfologic şi funcţional), iar testele de activitate catalitică vor permite evaluarea performanţelor lor în condiţii diferenţiale şi integrale, la diferite temperaturi, rapoarte CO2:H2, sau condiţii de curgere. Timpul de viaţă şi posibilităţile de dezactivare vor fi evaluate prin teste de stabilitate şi se vor propune metode de regenerare.

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea de catalizatori cu structură mezoporoasă ordonată pe bază de MOF-uri şi derivaţi din MOF-uri, cu performanţe catalitice şi operaţionale îmbunOMCătăţite în metanarea CO2

Din punct de vedere al performanțelor catalitice, se are în vedere obținerea unor catalizatori ce asigură o conversie mare a CO2 căreia să îi corespundă o selectivitate în metan excelentă, dar și o stabilitate bună și un grad de dezactivare minim.

Obiectivele specifice ce derivă din obiectivul principal sunt:

O1 – Sinteza și caracterizarea catalizatorilor de Ni pe bază de MOF-uri.

O2 – Sinteza și caracterizarea catalizatorilor de Ni derivați din MOF-uri.

O3 – Determinarea performanțelor catalitice ale catalizatorilor sintetizați – studiu comparativ în reacția de metanare (instalație experimentală, teste catalitice în condiții diferențiale și integrale, teste de stabilitate, dezactivare, etc).

Echipa

Dr. Maria MIHEȚ

Director de proiect

Dr. Oana GRAD

Membru

Dr. Mihaela D. LAZĂR

Membru

Dr. Alexandru TURZA

Membru

Dr. Maria SUCIU

Membru