Rezumat proiect

Statinele sunt cel mai frecvent prescrise medicamente pentru scăderea nivelului de colesterol. Acestea aparțin clasei II a sistemului BCS (Biopharmaceutical Classification System), ceea ce înseamnă că sunt slab solubile dar penetrează bine membranele biologice. Chiar dacă în literatură sunt raportate și forme cristaline (polimorfi și săruri) companiile farmaceutice preferă săruri în stare amorfă pentru formularea medicamentelor, deoarece solubilitatea formelor cristaline raportate este în general mai mică decât cea a de sării amorfe. Comparativ cu formulările cristaline, formele amorfe au stabilitate redusă și creează probleme în procesul de formulare, datorate în special capacității de amestecare și a proprietăților reologice.

În acest context principalul obiectiv al propunerii este de a obține forme cristaline – cocristale. Obținerea de cocristale utilizând un coformer adecvat oferă posibilitatea îmbunătățirii solubilității prin modificarea structurii cristaline.

Pentru cele două statine selectate (Pravastatin și Pitavastatin) se vor aplica tehnici avansate de inginerie cristalină și caracterizare structurală. Pentru a crește șansele obținerii de cocristale farmaceutice vor fi implementate metode de cristalizare “high-throughput”, în timp ce pentru creșterea preciziei/fiabilității în determinarea structurii cristaline, se va utiliza o metodologie relativ recentă, și anume, cristalografia RMN, care combină difracția de raze X cu tehnici complementare precum RMN pe solid și modelare moleculară.

Dacă luăm în considerare că brevetul pentru Pravastatin sodiu (pe piață Pravachol) a expirat în 2016, iar brevetul pentru Pitavastatin calciu (pe piață Livalo) va expira în 2021, noile forme solide cristaline ale statinelor vor da posibilitatea companiilor farmaceutice să scoată pe piață un medicament generic cu proprietăți farmaceutice îmbunătățite. Caracterizarea completă a noilor forme cristaline va fi diseminată în lucrări publicate în reviste de specialitate cotate ISI.