NANOFUNC

Your business tag line here.

Product Detail

NANOFUNC

Your business tag line here.

NANOFUNC

Your business tag line here.

NANOFUNC

Your business tag line here.

Text Box: Autoritatea contractanta:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea de Chimie Industriala
Program MATNANTECH

Contractor:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE—DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, Cluj-Napoa
Rounded Rectangle: Nanostructuri functionalizate pe baza de polimeri conjugati si nanocompozitele acestora
NANOFUNC
Rounded Rectangle: Prezentare generala
Rounded Rectangle: Obiective
Rounded Rectangle: Etape
Rounded Rectangle: Parteneri
Rounded Rectangle: Personal
Rounded Rectangle: Publicatii
Rounded Rectangle: Colaborari internationaleRounded Rectangle: Rezultate

Spectrometrie RMN a polipirolului functionalizat

a — spectrul 1H-RMN al acidului β-(pirol-1-il) –propanoic la 300 MHz in CDCl3;

b - spectrul 1H-RMN al PPy-co 11 la 300 MHz in D2O

               a                                                                                                    b

Spectrul 1H-RMN al PPy-co 2 la 300 MHz in CDCl3