Emerging molecular technologies based on micro and

nano-structured systems with biomedical applications

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Stage 3/2020

1. Fălămaș Alexandra, Porav Sebastian, Toșa Valer, Investigations of the Energy Transfer in the Phycobilisome Antenna of Arthrospira Plantesis Using Time Resolved Absorption and Fluorescence Spectroscopy, AttoChem -First Annual Workshop for the COST ACTION, 9 th- 11th September, 2020, Online, Oral presentation

2. Dragomir Isabela Ștefania, Șchiopu Irina,Luchian Tudor, Bucătaru Ioana-Cezara, Nanopore-based Investigation of PNA-DNA Duplexes Unzipping Mechanism, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

3. Luchian Tudor, Asandei Alina, Mereuță, Loredana-Cristina, Dragomir Isabela Ștefania, Șchiopu Irina, Bucătaru Ioana-Cezara, Park Yoonkyung, Park Jonggwan, Ho Seo, Chang, Gold Nanoparticles-Mediated Detection of Single Stranded Nucleic Acids with a Protein Nanopore Platform, Nanopore Electrochemistry Meeting, 9th – 14 th October, 2020, Online, Oral presentation

4. Luchian Tudor, Dragomir Isabela Ștefania, Șchiopu Irina, Bucătaru Ioana-Cezara,  Studiul la nivel de singură moleculă al mecanismului de desfacere (unzip) a duplecşilor ADN-PNA cu ajutorul nanoporului proteic de α-hemolizină (α-HL), Conferința națională a doctoranzilor din Consorțiul Universitaria pentru domeniile Matematică, Informatică, Fizică, 22 nd- 24th October, 2020, Online, Oral presentation

5. Dragomir Isabela Ștefania, Asandei Alina, Șchiopu Irina, Ciobănașu Corina-Vasilica, Bucătaru Ioana-Cezara, Luchian Tudor, Studiul interacțiunilor dintre molecule de interes biologic și sisteme lipido-proteice model, Conferința națională a doctoranzilor din Consorțiul Universitaria pentru domeniile Matematică, Informatică, Fizică, 22 nd- 24th October, 2020, Online, Oral presentation

6. Dragomir Isabela Ștefania, Șchiopu Irina, Luchian Tudor, Bucătaru Ioana-Cezara, Studiul influenţei tăriei ionice asupra detecţiei moleculelor de ADN cu ajutorul tehnicii electrofiziologice la nivel de singură moleculă, Conferinta Scolilor Doctorale din Cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, 22 nd- 23 rd October, 2020, Online, Oral presentation

7. Dragomir Isabela Ștefania, Asandei Alina, Luchian Tudor, Discriminarea între secvențe nucleotidice scurte cu ajutorul nanoporului de α-HL, Conferinta Scolilor Doctorale din Cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, 22 nd- 23 rd October, 2020, Online, Oral presentation

8. Marconi Daniel, Alia Colniță, Gherman Ana-Maria Raluca, Szoke-Nagy Tiberiu, Dina Nicoleta-Elena, Multilevel Chemometric Analysis of Single Cell SERS Spectra Using In House Built Microfluidic Portable System of Common Pathogens, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

9. Brezeștean Ioana-Andreea, Müller Molnár Csilla, Marconi Daniel, Colniță Alia, Ioan Turcu, Chiș Vasile, Cîntă Pînzaru Simona, Adsorption of Nodularin Cyanotoxin on Nanostructured Ag Films Deposited by Molecular Beam Epitaxy and Magnetron Sputtering: Comparative SERS Study Assisted by DFT Calculations, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

10. Colniță Alia, Szoke-Nagy Tiberiu, Cozar Ionuț-Bogdan, Janosi Lorant, Detection of Molecular Changes Induced by Antimicrobial Peptides against Escherichia coli and Staphylococcus aureus Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

11. Cozar Ionuț-Bogdan, Szoke-Nagy Tiberiu, Colniță Alia, Ioan Turcu, Janosi Lorant, Imaging the Morfological Changes Induced by Antimicrobial Peptides to Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus Using Atomic Force Microscopy, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

12. Stoica Raluca-Diana, Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Turcu Rodica-Paula, Nan Alexandrina, Crăciunescu Izabell, Stoleriu Ștefania Nano-Immunosorbents Based on SiO2, Fe2O3 And Au Nanoparticles Biofunctionalized With Antibodies or Antigens for Detection of CEA From Biological Samples, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

13. Stoica Raluca-Diana, Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Nano-immunosorbents based on SiO2 nanoparticles functionalized with antibody for Dicamba pesticide dosing, International Conference on Nanomaterials, Nanofabrication and Nanocharacterization (NANOMACH2020), 100% online, 14th-20st October 2020, Poster

14. Stoica Raluca-Diana, Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Separation of Antibodies by Affinity Class using Nano-immunosorbents Based on SiO2 Nanoparticles Functionalized with Antigen, International Conference on Nanomaterials, Nanofabrication and Nanocharacterization (NANOMACH2020), 100% online, 14th-20st October 2020, Poster

15. Toșa Nicoleta-Ioana, Toadere Florin, Enhancement of the optical polarization effect on the SPR response in gold micro/nanoparticles imaging, The 10th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies, Online, 20st-23rd August 2020, Oral presentation

16. Toadere Florin, Employment of YCrCb color space and OLED display for enhancement of hyperspectral images colors rendering, The 10th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies, Online, 20st-23rd August 2020, Oral presentation

17. Toadere Florin, Toșa Nicoleta-Ioana, Badea Mândra-Eugenia, Miron Andreea Elena, Cebotari Victor, Toșa Valer, Turcu Ioan, Chifor Radu, Improvement of the in vitro pig mandible periodontal tissue images quality recorded by an OCT handheld in 1200-1400 nm infrared domain: A preliminary study, 7th International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through Technology, Online, 13th-15th October 2020, Oral presentation

18. Toșa Nicoleta-Ioana, Cabrera Humberto, Optical polarization based logical gate system of ON-OFF type using SPR periodic arrays, Winter College on Optics: Quantum Photonics and Information, Trieste Italy, 10th-20st February 2020, Oral presentation

19. Fălămaș Alexandra, Porav Sebastian, Toșa Valer, Investigations of the Energy Transfer in the Phycobilisome Antenna of Arthrospira Plantesis Using Time Resolved Absorption and Fluorescence Spectroscopy, The 22nd International Conference on Ultrafast Phenomena 2020, Online, 16th-19th November 2020, Poster

20. Firta Călin, Fălămaș Alexandra, Cînta Pînzaru Simona, Grigore Damian, Aquarium Biofilm Formation On Microscope Glass Slides Coated With AgNPs, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

21. Răileanu Mina, Bacalum Miahela, Tie Leopold, Codiță Irina, Negrea Mădălina Ștefania, Caracoti Costin Șerban, Drăgulescu Elena-Carmina, Câmpu Andreea, Aștilean Simion, Focșan Monica, P2 peptide-Functionalized Plasmonic Paper as Nanoplatforms with Antimicrobial Activity, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

22. Răileanu Mina, Popescu Aurel, Bacalum Miahela, Antimicrobial Peptides as a New Combination Agent in Cancer Therapeutics, 10thInternational Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition, 14th-20stOctober, Online, Oral presentation

23. Negrea, Madalina Stefania, Caracoti Costin Șerban, Lixandru, Brîndușa-Elena, Drăgulescu Elena-Carmina, Bacalum, Mihaela, Focșan Monica, Codita Irina, Cellulosic nanoplatforms with antimicrobial activity on planktonic bacterial populations and bacterial biofilms, a 13-a Conferință Națională de Microbiologie și Epidemiologie, October, 29th-31st October, Iasi Online, Poster

24. Negrea, Madalina Stefania, Caracoti Costin Șerban, Lixandru, Brîndușa-Elena, Drăgulescu Elena-Carmina, Florea, Carmen Ana Isabelle, Matei, Corina-Stefania, Bacalum, Mihaela, Focșan Monica, Codita Irina, Evaluarea activității antimicrobiene a unei nanoplatforme celulozice funcționalizate cu aur asupra populațiilor planctonice și biofilmelor bacteriene, Sesiunea științifică anuală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, 25th November 2020, Bucuresti, Poster

25. Badea Mindra, Chifor Radu, Identificarea elementelor anatomice ale parodonțiului marginal cu ajutorul tehnicilor imagistice - tomografia optică în lumină coerentă și ultrasonografia de frecvență înaltă, Congresul de Medicină Dentară Transilvania Ediţia a XI-a, 8th – 10th October 2020, Cluj-Napoca, Romania, Oral presentation

26. Lorant Janosi, Alexandra Farcas, Mihaela Bacalum, Mihai Radu, Ioan Turcu, Multiple Stage in silico Design of Efficient Antimicrobial Peptides, National Online Conference of Biophysics CNB2020, 14th-16th June 2020, Online, Poster

Conferences — Stage 3

ENEN