Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Proiect finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, UEFISCDI

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

Subprogramul 1.2 - Performanţă instituţională

Tipul proiectului: Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Director de proiect: Dr. Ioan Turcu

Număr contract: 74PCCDI /2018

Perioada de implementare: 01.03.2018 - 31.08.2020

Acasă

Text Box: Contact:

Dr. Ioan Turcu, Director proiect
Şef Departament Fizică Moleculară şi Biomoleculară
INCDTIM
Donat Street 67-103
400293 Cluj-Napoca
Romania
Tel.: +40 264 58 40 37, int. 176
Fax: +40 264 42 00 42
E-mail: ioan.turcu@itim-cj.ro
ENENText Box: Acasă

Consorțiul Proiectului

Coordonator (CO)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca

Partener 1 (P1)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Partener 2 (P2)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei IFIN-HH Bucureşti

Partener 3 (P3)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” Bucureşti

Partener 4 (P4)

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Partener 5 (P5)

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca