Emerging molecular technologies based on micro and

nano-structured systems with biomedical applications

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

1. Cerere depusă la OSIM, număr A/00792/ 27/11/2020
Colniță Alia, Marconi Daniel, Barbu Tudoran-Lucian, Suciu Maria, Turcu Ioan
Procedeu de obținere a unei rețele de nanopiloni polimerici metalizati utilizată ca substrat SERS

2. Cerere depusă la OSIM, număr A/00791/ 27/11/2020
Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana
Procedeu de obtinere a nanoimunosorbentului tip antigen: acid 3,6-dicloro-2-metoxibenzoic-cist eamina-nanoparticula de aur folosit in detectia pesticidului acid 3,6-dicloro-2-metoxibenzoic din probe alimentare si de mediu

3. Cerere depusă la OSIM, număr 76/ 11/03/2021
Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana
Procedeu de obtinere a nanoimunosorbentului tip anticorp antidicamba de inalta afinitate pe baza de nanoparticule de aur utilizat in tehnica nanoELISA pentru detectia pesticidului dicamba din probe alimentare si de mediu

4. Cerere depusă la OSIM, număr 775/ 25/03/2021
Codiță Irina, Drăgulescu Elena-Carmina, Lixandru Brîndușa-Elena, Caracoti Costin Șerban, Negrea Mădălina Ștefania, Florea Carmen Ana Isabelle, Matei Corina-Ștefania, Bacalum Mihaela, Răileanu Mina, Turcu Ioan
Metodă îmbunătățită de evaluare a sinergiei dintre componentele produselor nano-antimicrobiene dendrimerice asupra bacteriilor, în vederea formulării unor aplicații biomedicale

5. Cerere depusă la OSIM număr 774/ 25/03/2021
Coman Cristin, Onu Adrian, Codiță Irina, Dinu Angelica Iulia, Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Mustăciosu Cosmin-Cătălin, Porav Sebastian, Bocăneală Maricel
Procedeu îmbunătățit de obținere a unor antiseruri hiperimune policlonale antificoeritrină și antificocianină

Patents — Stage 4

ENEN