Emerging molecular technologies based on micro and

nano-structured systems with biomedical applications

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

1. Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Conjugat imunogen ficoeritrina-albumina serica de bovina (FE-ASB), obținut în martie 2019, Conjugat imunogen format intre albumina serica de bovina si ficoeritrina, component principal al imunogenului utilizat la imunizarea animalelor de experienta in vederea obtinerii anticorpilor antiFE

2. Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Conjugat imunogen ficocianina-albumina serica de bovina (FC-ASB), obținut în martie 2019, Conjugat imunogen format intre albumina serica de bovina si ficocianina, component principal al imunogenului utilizat la imunizarea animalelor de experienta in vederea obtinerii anticorpilor antiFC

3. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificoeritrina nr. 1, obținut în octombrie 2019, Anticorp antificoeritrina policlonal nr. 1 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FE-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 26.55 mg/ml.

4. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificoeritrina nr. 2, obținut în octombrie 2019, Anticorp antificoeritrina policlonal nr. 2 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FE-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 26.37 mg/ml.

5. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificoeritrina nr. 3, obținut în octombrie 2019, Anticorp antificoeritrina policlonal nr. 3 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FE-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 28.16 mg/ml.

6.  Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificoeritrina nr. 4, obținut în octombrie 2019, Anticorp antificoeritrina policlonal nr. 4 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FE-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 24.33 mg/ml.

7. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificoeritrina nr. 5, obținut în octombrie 2019, Anticorp antificoeritrina nr. 5 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FE-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 24.95 mg/ml.

8. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificocianina nr. 1, obținut în octombrie 2019, Anticorp a antificocianina policlonal nr. 1 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FC-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 28.02 mg/ml.

9. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificocianina nr. 2, obținut în octombrie 2019, Anticorp a antificocianina policlonal nr. 2 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FC-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 24.89 mg/ml.

10. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificocianina nr. 3, obținut în octombrie 2019, Anticorp a antificocianina policlonal nr. 3 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FC-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 25.49 mg/ml.

11. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificocianina nr. 4, obținut în octombrie 2019, Anticorp a antificocianina policlonal nr. 4 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FC-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 22.62 mg/ml.

12. Mustăciosu Cosmin Cătălin, Coman Cristin, Ancuța Diana, Anticorp antificocianina nr. 5, obținut în octombrie 2019, Anticorp a antificocianina policlonal nr. 5 obtinut prin imunizare cu conjugat imunogen FC-ASB cu concentratia de IgG specifica si nespecifica: 20.90 mg/ml.

13.  Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Imunosorbent SiO2- anticorp antificoeritrină, obținut în noiembrie 2019, Imunosorbent SiO2- anticorp antificoeritrina, concentrația maximă de IgG care poate fi cuplată pe imunosorbent este 270 µg proteină/mg, poate fi utilizat în purificarea FE.

14.  Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Imunosorbent SiO2- anticorp antificocianină, obținut în noiembrie 2019, Imunosorbent SiO2- anticorp antificocianină, concentrația maximă de IgG cuplată pe imunosorbent 270 µg proteină/mg, poate fi utilizat la purificarea FC.

15.  Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Marker enzimatic ficoeritrina-peroxidaza (FE-PRH), obținut în septembrie 2019, Marker enzimatic ficoeritrină-peroxidază(FE-PRH) (47,87 ug/ml) utilizat în dozarea prin tehnica nanoELISA pentru testarea calității antiserurilor antiFE.

16.  Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Marker enzimatic ficocianină-peroxidază (FC-PRH), obținut în septembrie 2019, Marker enzimatic ficocianină-peroxidază (FC-PRH) (31,77 ug/ml) utilizat în dozarea prin tehnica nanoELISA pentru testarea calității antiserurilor antiFC.

17.  Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Nanoimunosorbent tip antigen SiO2-OVA-Dicamba, obținut în mai 2019, Nanoimunosorbent tip antigen SiO2-OVA-Dicamba, concentrația de antigen proteină cuplată la nanoparticulele de SiO2 de 165 µg antigen /ml soluție.

18.  Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Nanoimunosorbent tip anticorp pe baza de SiO2, obținut în iulie 2019, Nanoimunosorbent tip anticorp pe bază de SiO2, având capacitatea de cuplaj proteic de 115 µg anticorp/mg nanoimunosorbent, va fi utilizat în tehnica nanoELISA pentru detecția de dicamba

19.  Turcu Rodica Paula, Dorobanțu Ioan, Crăciunescu Izabell, Nan Alexandrina, Neagu Livia, Stoica Raluca Ioana, Nanoimunosorbent tip anticorp pe bază de FexOy, obținut în august 2019, Nanoimunosorbent tip anticorp pe bază de FexOy, capacitatea de cuplaj de 22 µg/mg de nanoparticule în suspensie

20.  Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Nanoimunosorbent tip anticorp pe bază de aur, obținut în august 2019, Nanoimunosorbent tip anticorp pe bază de aur, capacitate de cuplaj: 15 µg/ml de suspensie și cuplare specifică a IgG: 83 µg/mg de nanoparticule în suspensie

21.  Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Markerul enzimatic enzimă-pesticid, fosfatază alcalină-dicamba (FA-DIC), obținut în februarie 2019, Markerul enzimatic enzimă-pesticid, fosfatază alcalină-dicamba (FA-DIC )concentratie 250 µg/ml) se utilizează în tehnica nanoELISA pentru caracterizarea imunochimică a anticorpilor antidicamba obținuți  

22. Toșa Nicoleta, Toadere Florin, Chifor Radu, Miron Andreea Elena, Cebotari Victor, Înregistrări digitale; Colecţii de imagini OCT, obținut în noiembrie 2019, Folosirea scanării de tip Fourier Domain pentru inregistrarea imaginilor OCT, cu achiziționarea simultană a tuturor scanărilor de tip A, dar şi reconstruirea imaginilor brute prin curăţare de zgomot

Products — Stage 2

ENEN