Emerging molecular technologies based on micro and

nano-structured systems with biomedical applications

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

1. Crăciunescu Izabell, Porav Sebastian, Fălămaș Alexandra, Bocăneală Maricel, Nanoparticule TiO2 funcționalizate cu ficobiliproteine, obținut în noiembrie 2020, Material fotosensibil pe bază de TiO2 obținut prin modificarea suprafeței nanoparticulelor cu coloranți naturali din clasa ficobiliproteinelor, ficocianina si ficoeritrina

2. Focșan Monica, Porav Sebastian, Fălămaș Alexandra, Nanoparticule de aur funcționalizate cu ficobiliproteine, obținut în noiembrie 2020, Substrat de nanobipiramidelor de aur autoasamblate individual funcţionalizat  cu ficoeritrină

3. Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana, Tehnologie de tip nanoELISA, obținut în noiembrie 2020, Tehnologie de tip nanoELISA in faza omogena pe baza de nanoimunosorbentii obtinuti in cadrul proiectului pentru detectia pesticidului acid 3,6-diclor-2-metoxibenzoic (dicamba)

4. Bulieris Paula, Ioan Turcu, Bogdan Zorilă, Mihaela Bacalum, Dendrimeri de tip PAMAM complexați cu peptide antimicrobiene, A fost obținută și caracterizată o nouă clasă de produse: dendrimeri de tip PAMAM complexați necovalent cu peptide antimicrobiene, în scopul utilizării lor ca agenți antipatogeni

Products—Stage 3

ENEN