Program interinstituţional pentru dezvoltarea de soluţii avansate pe bază de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifuncţionale ale materialelor textile şi din piele - PHYSforTeL

Director Proiect: Dr. IOANA RODICA STĂNCULESCU – IFIN-HH, București

Contract nr: 44PCCDI/2018

Tipul sursei de finanţare Public/Național: Ministerul Cercetării și Inovării, CCCDI – UEFISCDI, România

Domeniul de Cercetare-Dezvoltare și Inovare: Eco-nanotehnologii și materiale avansate

Perioada de desfăşurare a proiectului: 01.03.2018 – 30.08.2020

Scopul Proiectului de Cercetare-Dezvoltare și Inovare

Realizarea materialelor textile și din piele cu proprietăți multifuncționale, avansate, prin abordarea unor eco-nanotehnologii de funcționalizare integrate prin utilizarea tehnicilor fizice (iradiere gama, activare cu plasmă rece, electrodepunere) și a nanocompozitelor cu proprietăți antibacteriene, antistatice sau de hidrofobizare. .