Dezvoltarea CENTRULUI de DATE din cadrul
INCDTIM pentru realizarea unei platforme CLOUD,
integrată în rețele europene de CDI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Titlul proiectului: Dezvoltarea CENTRULUI de DATE din cadrul INCDTIM pentru realizarea unei platforme CLOUD, integrată în rețele europene de CDI

Cod SMIS 2014+: 124698

Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor rețele de CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

Contract de finanțare: Nr. 348/390024/08.09.2021

Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca

Data de începere a proiectului: 08.09.2021

Perioada de implementare: 08.09.2021 – 31.08.2023

Valoarea totală a proiectului: 4.187.199 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambursabile 4.162.685 lei:

3.538.282,25 lei contribuţia Uniunii Europene prin FEDR

624.402,75 lei contribuţia Guvernului României prin bugetul national

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro