Comunicat de presă

Cluj-Napoca, 30.09.2016

INTEGRAREA ACTIVITĂȚILOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC ALE INCDTIM ÎN CADRUL UNUI ECOSISTEM EFICACE DE INOVARE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca anunţă începerea proiectului cu titlul: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI DE CUNOŞTINŢE A INCDTIM CLUJ ÎN DOMENIUL BIOECONOMIEI (TTC-ITIM).

Obiectivul general al proiectului TTC-ITIM este de a valorifica rezultatele cercetării și cunoștințele cu caracter aplicativ din INCDTIM prin acțiuni specifice de transfer tehnologic către mediul privat şi implementarea de mecanisme instituționale care să conducă la dezvoltarea pe baze sustenabile a relației laboratoare de cercetare − mediu economic în domeniul inovației tehnologice.

Principalii beneficiari sunt companiile private care își exprimă interesul asupra ofertei de rezultate și expertiză CDI făcută publică pe pagina web a INCDTIM  (itim-cj.ro) și cu care INCDTIM încheie relații contractuale pe durata derulării proiectului. Acestea vor beneficia direct de rezultatele și expertiza CDI a institutului fie prin înglobarea lor în produse şi servicii inovative destinate pieței, fie le vor utiliza pentru a-și satisface nevoile de dezvoltare strategică pe baze inovative.

Proiectul TTC-ITIM (cod SMIS 105533, cod competiţe POC-A1-A1.2.3-G-2015) este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships), în baza contractului de finanțare nr. 18/01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POC.

Valoarea totală a proiectului este de 15.530.000 lei, din care 13.500.000 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă: 11.302.200 lei contribuţia Uniunii Europene prin FEDR şi 2.197.800 lei contribuţia Guvernului României prin bugetul naţional.

Proiectul se implementează la INCDTIM Cluj-Napoca, Str. Donat 67-103, pe o perioadă de 60 de luni, începând cu data de 01.09.2016.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Dr. Claudiu Filip, Director proiect TTC-ITIM

INCDTIM, Str. Donat 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Tel. 0264 584 037

E-mail: claudiu.filip@itim-cj.ro, http://www.itim-cj.ro/poc/ttc

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Anunţ începere proiect

Banner

Roll-up

Afiş proiect

Placă afişare temporară

Placă permanentă

Anunț încheiere proiect

 

Ecouri în presă

TVR Cluj (2 iunie 2020)

Centrul de Informare Tehnologică al INCDTIM Cluj-Napoca (13 februarie 2020)

TVR Cluj (3 octombrie 2019)

Cover story Market Watch (octombrie 2019)

Cluj Capitala (24 noiembrie 2018)

Digi24 Cluj-Napoca (24 noiembrie 2018)

Cursderguvernare.ro (24 noiembrie 2018)

Medicalmanager.ro (23 noiembrie 2018)

TVR Cluj (22 noiembrie 2018)

TVR Cluj I (22 noiembrie 2018)

Cover story Market Watch (Iulie 2018)

Radio România Actualități II (12 iunie 2018)

Radio România Actualități I (7 iunie 2018)

TVR Cluj (10 mai 2018)

Radio România Actualități (10 mai 2018)

Făclia (11 decembrie 2017, Economie)

Digi24 (9 decembrie 2017, Știri – Economie – Agricultură)

Instituția Prefectului – Județul Cluj (9 decembrie 2017)

Business Magazin (8 decembrie 2017, Actualitate)

TVR Cluj (8 decembrie 2017)

Mediafax (7 decembrie 2017, Social)

Orange (7 decembrie 2017, Știri – Politic-Social)

Produs în Ardeal (7 decembrie 2017)

 

Copyright © INCDTIM 2018 All rights reserved

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Media

Creşterea capacităţii de transfer tehnologic şi de cunoştinţe a

INCDTIM Cluj în domeniul bioeconomiei TTC-ITIM

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020