Acasă

Programul: PNCDI III, Programul 3 – Cooperarea Europeană și Internațională

Subprogram 3.6 – SUPORT

Tipul proiectului: PN-III-P3-3.6-H2020

Nr. contract: 64 / 07.10.2021

Durata proiectului: 07.10.2021 – 30.09.2024

Director proiect: Dr. Valer Toşa