Text Box: EXPERTIZAREA OXIDULUI DE ZIRCONIU STABILIZAT PARŢIAL 
CU ALŢI OXIZI PENTRU APLICAŢII ÎN STOMATOLOGIE
Text Box: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Copyright © UTCN 2018 All rights reserved

UTCN

INCDTIM

Contact: Conf. abil. dr. Simona RADA

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA UTCN

Bd. Muncii 103-105 , 400293, Cluj-Napoca

Telefon: 004 - 0264 - 401262

Email: simona.rada@phys.utcluj.ro

Rounded Rectangle: