Text Box: EXPERTIZAREA OXIDULUI DE ZIRCONIU STABILIZAT PARŢIAL
 CU ALŢI OXIZI PENTRU APLICAŢII ÎN STOMATOLOGIE 
Text Box: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Proiect finanţat de Bugetul de Stat—MEN

Competiție lansată de UEFISCDI

 

Programul: PNCDI III, Programul 2– Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Subprogramul 2.1  Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare

Tipul proiectului : Transfer de cunoastere la agentul economic  ,,Bridge Grant”

Nr. contract:  106BG/2016

 

Durata proiectului: 03.10.2016-30.09.2018

Valoarea totala  a proiectului: 460.000 lei

Director Proiect: Conf. abil. dr. Simona RADA

Acronimul propunerii: ZirOxStoma                                                  

                                                                                          

 

 

             Lista participanţilor la proiect:

                             

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Proiect (UTCN):     Conf.univ.dr. abil.  Simona RADA                                                      

 

Reponsabil Proiect P3 (INCDTIM): Ing.Dezv.Tehn. II dr.ing.  Marius RADA                                                                                                                     

 

Reponsabil Proiect P1 (ZIRCON DENT SRL):  Sef lucr. Dr. Marius MANOLE

 

Membrii echipelor:

                        

   UTCN  (P2):                                                     INCDTIM (P3):                                                          ZIRCON DENT SRL (P1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI

 

        Cererea crescută pentru estetică în domeniul stomatologic a condus la necesitatea folosirii ceramicilor CAD/CAM la fel de dure ca metalele, dar costisitoare datorită folosirii unei tehnicii noi de frezare computerizată şi tehnologiei de material. ZrO2 este cu siguranţă viitorul în stomatologie deoarece oferă avantaje pe termen lung: biocompatibilitate, rezistenţă la fracturare şi coroziune înaltă, conductivitate termică mică şi microstructură total cristalizată. Problema majoră a materialului este fenomenul cunoscut ca îmbătrânire spontană, degradare hidrotermică sau degradare la temperatură joasă. Aceşti factori modifică faza cristalină din tetragonală în monoclinică, fiind însoţită de o creştere în volum (4-5%) a cristalitelor, scădere a proprietăţilor mecanice şi apariţia de micro- şi macro-fisuri. Acest proces poate fi eliminat prin stabilizare cu oxid de ytriu (3-5% Y2O3).
             Propunerea de proiect se referă la obţinerea şi caracterizarea unui material pe bază de oxid de zirconiu stabilizat parţial cu alţi oxizi metalici potriviţi care să combine proprietăţile structurale excelente ca şi dopant în sensul de stabilitate chimică, biocompatibilitate şi rezistenţă mare la uzură cu cele ale ZrO
2 cu proprietăţi mecanice bune la temperaturi înalte şi rezistenţă la rupere. Ca dopanţi se propun: MgO, CaO, Al2O3, HfO2, SiO2, Y2O3, TiO2, Fe2O3. Pentru investigaţiile structurale se folosesc tehnici de înaltă sensibilitate.
             Scopul final al proiectului este: i. Să dezvoltăm soluţii pentru o mai bună stabilizare a oxidului de zirconiu prin adaos de oxizi metalici performanţi; ii. Să dezvoltăm o cercetare complexă pe interrelaţia structură-proprietate şi pe caracterizarea efectelor privind modificările de culoare, iii. Să integrăm noile biomateriale în domeniul stomatologic.

                

INCDTIM

UTCN

Rounded Rectangle:

Metodologia

cercetarii

Nr.

Participant

Numele organizaţiei participante /Acronim

Date contact

P1

ZIRCON DENT SRL / ZD

raduhendea@yahoo.com

P2

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca / UT

simona.rada@phys.utcluj.ro

eugen.culea@phys.utcluj.ro

P3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare / INCDTIM

marius.rada@itim-cj.ro

 

Nume si prenume

Functia in cadrul proiectului

Culea Eugen

cercetator

Pascuta Petru

cercetator

Pop Lidia

cercetator

Bosca Maria

cercetator

Rus Loredana

postdoctorand

Zagrai Mioara

doctorand

Nume si prenume

Functia in cadrul proiectului

Aldea Nicolae

cercetator

Suciu Ramona

cercetator

Nume si prenume

Functia in cadrul proiectului

Hendea Radu

Medic dentist

Ciubean Dan

Tehnician dentar

Duma Andreea

Tehnician dentar

Prodaniuc Natasa

Tehnician dentar