Text Box: EXPERTIZAREA OXIDULUI DE ZIRCONIU STABILIZAT PARŢIAL 
CU ALŢI OXIZI PENTRU APLICAŢII ÎN STOMATOLOGIE
Text Box: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

UTCN

INCDTIM

Echipamentele de expertiză ale echipei de cercetare de la UT  şi INCDTIM.

Rounded Rectangle:

Metodologia cercetării:

- difracţia de raze X, EXAFS şi XANEX – va permite determinarea caracterului amorf/vitroceramic al probelor, identificarea fazelor cristaline prezente în probe, dimensiunea cristalitelor, număr de coordinare al atomilor.

- spectroscopia de masă cu plasmă cuplată inductiv – va permite analiza elementelor din probele dentare.

- spectroscopia InfraRoşu cu transformată Fourier (FTIR), microscopie electronică, SEM – va permite caracterizarea structurii moleculare a probelor.

- spectroscopia UltraViolet şi Vizibil cu spectrometru dotat cu sferă integratoare cu posibilitatea efectuării unor măsurători în transmisie şi în reflexie – va permite identificarea tipurilor de tranziţii electronice, determinarea energiei de gap şi a proprietăţilor optice.

- spectroscopia de Rezonanţă Electronică de Spin (RES) şi spectrofluorimetrie – va permite identificarea geometriei de cooordinare ai ionilor paramagnetici prezenţi în probe.

- analiza termogravimetrică TG/DTA – se vor studia schimbările masei probei odată cu creşterea temperaturii în atmosferă controlată; se vor înregistra pierderile masă-temperatură sau pierdere masică-timp pentru probele preparate.