Text Box: EXPERTIZAREA OXIDULUI DE ZIRCONIU STABILIZAT PARŢIAL 
CU ALŢI OXIZI PENTRU APLICAŢII ÎN STOMATOLOGIE
Text Box: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

INCDTIM

UTCN

Rounded Rectangle:

Obiectiv general:

Principalul obiectiv al proiectului ZirOxStoma propune o noua metoda bazata pe utilizarea oxidului de zirconiu stabilizat cu alti oxizi  pentru obtinerea unui material dentar optimizat având un preţ de cost mai scăzut sau/şi cu proprietăţi îmbunătăţite, care sa permita o utilizare mai larga ale acestor produse unui numar sporit de pacienti in cabinetele stomatologice.

Obiectivele specifice ale proiectului ZirOxStoma sunt:

·          Sinteza şi caracterizarea unor oxizi de zirconiu tetragonal stabilizaţi parţial cu alţi oxizi biocompatibili, care îl transformă în material ideal în lucrările stomatologice;

·         Caracterizarea efectelor oxizilor stabilizatori asupra proprietăţilor şi a modificărilor de culoare ale materialelor obţinute;

·          Integrarea produşilor cu caracteristici superioare în domeniul stomatologic.