IZOQUAD

Relevanta proiectului

In ultima decada, aplicatiile care presupun masuratori de concentratii izotopice ale elementelor usoare (H,C,N,O,S) s-au dezvoltat spectaculos. Anterior, geochimistii erau principalii dezvoltatori si utilizatori de tehnici izotopice, în special la nivelul abundentelor naturale. În prezent situatia s-a schimbat prin aparitia unui larg domeniu de discipline care apeleaza la izotopi. Mentionam ca exemple: Aceste cercetari se bazeaza pe determinari foarte precise de rapoarte izotopice si de variatii ale acestor rapoarte. Asa cum am aratat, aceste masuratori sunt efectuate cu instrumente foarte elaborate, si foarte costisitoare. Dezvoltarea unui instrument de mare precizie, dar cu un pret de cost moderat este de natura sa lanseze acest gen de cercetari si pe plan national.

Impactul tehnic

Aparatul reprezina o noutate tehnica absoluta prin maniera de abordare a analizelor izotopice cu detectia smultana a curentilor ionici.

Impactul economic

Cercetarea va permite elaborarea unui prototip, care va putea fi valorificat. Utilizarea acestui aparat în economie va duce la crearea de noi locuri de munca.

Impactul social

Realizarea aparatului propus va permite dezvoltarea si pe plan national a tehnicilor bazate pe determinari de rapoarte izotopice la izotopii stabili ai elementelor usoare, în medicina, biologie, autentificarea calitatii produselor. În tarile avansate aceste tehnici tind sa devina practici curente. Ele conduc la metode de diagnostic rapide, non-invazive si sigure pentru o serie de maladii. Deasemenea se pot determina cu mare precizie produsele alimentare falsificate prin adausuri sintetice.

Impactul asupra mediului

Prin adoptarea unui sistem de vid "curat", utilizarea aparatului nu va aduce prejudicii mediului înconjurator