Program CEEX - SEPOL

Sistem integrat de evaluare a propagarii agentilor poluanti in ape curgatoare si estimarea impactului asupra sanatatii populatiei din zona

Prezentare :

Evaluarea gradului de poluare in ecosistemul acvatic este o problema noua la nivel national. Existenta a numerosi factori care contribuie la dispersia si concentrarea poluantilor contribuie la probleme deosebit de complexe. Aspectul determinarii experimentale a poluantilor organici la nivel individual constituie ea insasi o problema de un nivel de dificultate ridicat prin multitudinea si complexitatea factorilor care intervin. Lipsa legislatiei si a tehnicilor analitice a condus la intarzieri serioase legate de alinierea cu sistemul European al domeniului.

Acoperirea spectrului complet al factorilor care intervin in evaluarea gradului de poluare pe o zona extinsa presupune achizitie de date din cateva domenii ale stiintei (chimie, fizica, biologie, inginerie etc.) si prelucrari de date prin sisteme informatice performante.

Determinarea experimentala a poluantilor organici din apele de suprafata si din apa de baut prezinta principal doua dificultati fundamentale:

Compusii cuprinsi in tabelul poluantilor prioritari apartin la grupe structurale diferite. Determinarea cantitativa si calitativa presupune cateva etape de complexitate ridicata: extractia selectiva a compusilor poluanti din apa, utilizarea instrumentelor analitice de mare complexitate pentru obtinerea de semnale caracteristice, dezvoltarea si utilizarea de sisteme informatice pentru prelucrarea datelor experimentale.

In scopul asigurarii compatibilitatii dintre activitatea economica si protectia mediului ambiant si a sanatatii populatiei, in Romania s-a creat cadrul pentru protejarea si ameliorarea calitatii mediului. Proiectul nostru raspunde cerintelor unui program integrat de mediu urmarind evaluarea starii hidrografice a ecoregiunii Somes-Tisa pentru aprecierea stadiului potentialului productiv si a capacitatii de suport la actiunea factorilor antropici, astfel incat sa contribuie la elaborarea viitoare a unor strategii de dezvoltare durabila economico-sociala.

Tematica proiectului cuprinde elemente de noutate si complexitate: punerea la punct a unei metodologii de evaluare a starii mediului, de determinare si prevenire a impactului diferitelor activitati umane asupra mediului, precum si probleme privind stabilirea solutiilor, masurilor si tehnologiilor de conservare a ecosistemelor de imbunatatire a starii de sanatate a populatiei si de redresare a mediului inconjurator.