SCIENTIFIC REPORTS
 
 
 
PROJECT RESULTS
 

National Patent Applications:

"DISPOZITIV SI PROCEDEU PENTRU DETERMINAREA DISTRIBUTIEI DE CURENT IN
GRILELE ELECTROD ALE SURSELOR ELECTROCHIMICE DE PUTERE
"

"DEVICE AND PROCEDURE FOR DETERMINING THE CURRENT DISTRIBUTION IN THE
ELECTRODES OF ELECTROCHEMICAL POWER SOURCES
"

Authors: Cristian MORARI, Mihaela Streza, Cristian Tudoran.
Registration number: A/00745 from 20.10.2015, OSIM Bucuresti
 
"INCINTA CU MEDIU INERT PENTRU DIAGNOZA SI OPTIMIZAREA GRILELOR-ELECTROD DE ACUMULATOR"

"INERT ENVIRONMENT ENCLOSURE FOR THE DIAGNOSIS AND OPTIMIZATION OF BATTERY ELECTRODE GRIDS"

Authors: Cristian MORARI, Adrian BOT, Cristian Tudoran.
Registration number: A/00799 from 18.11.2016, OSIM Bucuresti
 
[]