Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

ENEN

Raport de activitate 1

Tehnologii de obţinere de nanoimunosorbenţi pe bază de nanoparticule de SiO2, Fe2O3 şi Au funcţionalizate cu anticorpi sau antigene şi aplicaţii ale acestora în tehnicile de tip nanoELISA în fază omogenă pentru detecţa de contaminanţi de tip pesticidic din probe alimentare şi de mediu

Proiect 4