Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Proiectul TehnoBioMed îsi propune creşterea performantei instituţionale a 6 parteneri cu bogată tradiţie în CDI, reuniţi într-un consorţiu cu un puternic caracter interdisciplinar destinat dezvoltării de tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro- şi nanostructurate şi dedicate aplicaţiilor biomedicale.

Consorţiul constituit în scopul derulării proiectului include 6 parteneri din 3 centre universitare cu tradiţie în activitatea CDI – Cluj-Napoca, Bucureşti şi Iaşi – şi are în componenţă 3 institute naţionale şi 3 universităţi de prestigiu. Partenerii consorţiului sunt distribuiţi în 3 regiuni de dezvoltare diferite.

Proiectul îşi propune să dezvolte produse/tehnologii/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite, dintre care menţionăm:

a. Realizarea unui echipament destinat imagisticii OCT de înaltă rezoluţie cu aplicaţii în biomedicină şi ştiinţa materialelor

b. Conceperea, realizarea şi testarea unei tehnologii de tip nano-ELISA

c. Realizarea de noi sisteme cu acţiune antimicrobiană îmbunătăţită şi eficienţă mărită împotriva formării de biofilm bacterian

d. Obţinerea unor compuşi/materiale cu impact în prevenirea şi controlul infecţiilor

a.  

Rezumat

ENEN

Rezumat

PROIECT 1: Dezvoltarea de nanoplatforme multifuncţionale pe bază de micro- şi nanotehnologii cu cost redus de fabricare pentru implementarea acestora în aplicaţii biomedicale privind detecţia, identificarea şi inactivarea agenţilor patogeni în mediul spitalicesc

PROIECT 2: Dezvoltarea unor sisteme de transport şi eliberare a unor molecule biologic active bazate pe dendrimeri, cu aplicaţii directe în domeniul biomedical şi farmaceutic

PROIECT 3: Tomograf de coerenţă optică (OCT) şi aplicaţii

PROIECT 4: Tehnologii de obţinere de nanoimunosorbenţi pe bază de nanoparticule de SiO2, Fe2O3 şi Au funcţionalizate cu anticorpi sau antigene şi aplicaţii ale acestora în tehnicile de tip nanoELISA în fază omogenă pentru detecţa de contaminanţi de tip pesticidic din probe alimentare şi de mediu

PROIECT 5: Dezvoltarea de materiale fotosensibile pe bază de ficobiliproteine pentru aplicaţii în celule solare biohibride