Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Obiectiv general:

Creşterea performanţei instituţionale a 6 parteneri cu bogată tradiţie în CDI reuniţi într-un consorţiu cu un puternic caracter interdisciplinar destinat dezvoltării de tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro- şi nanostructurate şi dedicate aplicaţiilor biomedicale

 

Obiectivele specifice:

i) Fabricarea şi testarea unor suprafeţe cu proprietăţi antimicrobiene obţinute prin tehnici de micro şi nanofabricaţie şi funcţionalizate cu peptide antimicrobiene

ii) Dezvoltarea unor sisteme moleculare de eliberare la ţintă a medicamentelor prin încapsulare în structuri supramoleculare de tip dendrimeric

iii) Realizarea, calibrarea şi testarea unui echipament complex de diagnoză bazat pe tomografia optică de coerenţă şi dedicat obţinerii de imagini de înaltă rezoluţie în medicină şi ştiinţa materialelor

iv) Dezvoltarea de noi tehnologii de detecţie şi analiză a unor biomarkeri moleculari

v) Dezvoltarea potenţialului tehnologic al ficobiliproteinelor pentru producerea de materiale fotosensibile cu aplicaţii în celule solare, respectiv noi senzori imunologici

Obiective

ENEN

Obiective

Image result for objectives