Emerging molecular technologies based on micro and

nano-structured systems with biomedical applications

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Procedures — Stage 3

ENEN

Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana

Procedură de caracterizare imunochimică a nanoimunosorbentului de tip anticorp

finalizată în noiembrie 2020

Parametrii imunochimici ai nanoimunosorbentului tip anticorp determinați: constanta de afinitate, constanta de aviditate (energia Gibbs),viteza de formare, viteza de disociere, densitatea de suprafață