Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Proceduri — Etapa 3

ENEN

Dorobanțu Ioan, Neagu Livia, Stoica Raluca-Diana

Procedură de caracterizare imunochimică a nanoimunosorbentului de tip anticorp

finalizată în noiembrie 2020

Parametrii imunochimici ai nanoimunosorbentului tip anticorp determinați: constanta de afinitate, constanta de aviditate (energia Gibbs),viteza de formare, viteza de disociere, densitatea de suprafață