Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Protocoale

ENEN

Șchiopu Irina, Ciobănașu Corina Vasilica, Bucătaru Ioana Cezara, Protocol experimental referitor la sisteme de transport prin nanopori proteici a peptidelor antimicrobiene de către dendrimeri de generație mică , finalizat in octombrie 2019

Protocolul experimental vizează transportul peptidelor antimicrobiene, cationice, marcate fluorescent de către dendrimeri half-generation de generație mică prin nanoporul proteic de alpha-hemolizină.