Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Software — Etapa 3

ENEN

Toșa Nicoleta-Ioana, Tudoran Cristian

Software de sincronizare dispozitiv control cu deplasarea suportului probei

finalizată în noiembrie 2020

Aplicație software dezvoltată pentru achiziția integrată a datelor spectrale din probe, în corelare cu deplasarea controlată XY a suportului probelor